Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Autorskie koszty uzyskania przychodu po zmianie przepisów

Ostatnie nowelizacje przepisów dotyczących 50% kosztów uzyskania przychodów ograniczyły krąg uprawnionych do stosowania takiej preferencji podatkowej, lecz nie zmieniły istoty funkcjonowania tego mechanizmu. Wątpliwości zgłaszane przez podatników dowodzą jednak, że wiele pytań o podstawy stosowania wymienionych regulacji wciąż nie traci na aktualności.

więcej »

Pozostałe przychody i koszty operacyjne w jednostkach oświatowych

W jednostkach oświatowych – oprócz zadań statutowych związanych z realizacją prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę – niejednokrotnie występują inne zdarzenia gospodarcze, które nie wykazują bezpośredniego związku z podstawową działalnością operacyjną jednostki. Wyjaśniamy, jak kwalifikować te zdarzenia i jak je ująć w ewidencji księgowej.

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2018

Naruszenia związane z gospodarką finansową w sektorze publicznym

Prowadzenie gospodarki finansowej w sektorze publicznym wiąże się z dużą odpowiedzialnością pracowników jsfp. Do istotnych i wciąż powtarzających się naruszeń należy dokonywanie wydatków nieprzewidzianych w planie finansowym, nieterminowe opłacanie składek ZUS czy też nieprawidłowe gospodarowanie środkami zfśs.

więcej »

Windykacja niepodatkowych należności budżetowych

Dochody niepodatkowe stanowią co najmniej 1/10 dochodów budżetu państwa. W latach 2012–2017 stan zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych systematycznie wzrastał. W ramach przeprowadzonej kontroli NIK badała przyczyny tego niepokojącego wzrostu, wskazując na szereg nieprawidłowości pojawiających się w procesie windykacji.

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2018

Rejestr podmiotów wykluczonych ze środków UE

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków UE, o wiele bardziej dotkliwą niż konieczność zwrotu środków czy zapłaty odsetek, jest wykluczenie z możliwości otrzymania środków unijnych w przyszłości. Wyjaśniamy, jakie przesłanki decydują o wykluczeniu i jakie działania może wówczas podjąć beneficjent.

więcej »