Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

 

Brosz o finansach

Listopad 2014

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Listopad 2014

następny numer »

Ewidencja odpisów aktualizujących należności w ośrodkach pomocy społecznej

Jak odnieść zapisy ustawy o rachunkowości dotyczące odpisów do działalności ośrodka pomocy społecznej, skoro jego swoboda w podejmowaniu decyzji jest istotnie ograniczona, a specyfika działania takiej jednostki znacznie różni się od specyfiki podmiotów stosujących ustawę w pełnym zakresie? Przedstawiamy zasady tworzenia i zmiany wartości odpisów aktualizujących w tego typu ośrodkach.

więcej »

Księgowanie udzielanych pracownikom zaliczek na wydatki

Kwestia udzielania zaliczek w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych rodzi wiele wątpliwości, które wynikają z mało precyzyjnych przepisów lub ich braku. Dodatkowe zamieszanie wprowadzały regularne zmiany aktów prawnych. Wyjaśniamy obecnie obowiązujące zasady udzielania i rozliczania zaliczek.

więcej »
Finanse Publiczne - Listopad 2014

Rezerwy budżetowe

  • Obowiązek utworzenia rezerwy

  • Dysponowanie rezerwami budżetu

  • Szczególna rezerwa celowa

  • Rozwiązywanie rezerw

  • Wpływ rezerw na budżet – równowaga operacyjna

więcej »

Inwentaryzacja zbiorów biblioteki szkolnej

Czy inwentaryzacja prowadzona w szkolnych bibliotekach może mieć formę skontrum, czy musi to być spis z natury przeprowadzony z uwzględnieniem wszystkich czynności wymienionych w ustawie o rachunkowości? Wyjaśniamy wątpliwości i możliwe rozstrzygnięcia w tej kwestii.

więcej »

Nowa perspektywa finansowa – zmiany w trwałości projektu

  • Zasada trwałości projektu

  • Przesłanki zachowania trwałości projektu w perspektywie 2007–2013

  • Przesłanki zachowania trwałości projektu w perspektywie 2014–2020

więcej »