Finanse publiczne

Strona główna

Brosz o finansach

Sierpień 2014

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Sierpień 2014

następny numer »

Ubezpieczenia grupowe na życie w jednostkach sektora publicznego

Zawieranie umów ubezpieczenia grupowego na życie przez jednostki publiczne rodzi kontrowersje dotyczące zarówno samej możliwości prawnej takiego działania, jak i udzielania zamówień publicznych na ubezpieczenie. Choć stanowisko regionalnych izb obrachunkowych i ministerstwa wydaje się jednoznaczne (brak możliwości), niemało jednostek umowy takie podpisuje.

więcej »

Obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego jednostki

Jednostka sektora finansów publicznych musi mieć w swojej strukturze głównego księgowego, czyli osobę, której kierownik powierzy obowiązki i odpowiedzialność w zakresie wskazanym przepisami prawa. Wyjaśniamy, kto za co w jednostce odpowiada.

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2014

Dokumentowanie prawa do nagrody jubileuszowej

  • Gromadzenie dokumentów

  • Praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym

  • Późniejsze udokumentowanie prawa do nagrody

więcej »

Korekta i zwrot środków w jednej decyzji administracyjnej czy dwóch?

  • Wyroki NSA z 18 stycznia 2013 r.

  • Pogląd nie do końca akceptowalny

  • Wojna argumentów

  • Oczekiwana uchwała NSA

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2014

Formy sporządzania sprawozdań po zmianach

Aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, sprawozdania należy przekazywać w terminach i w formach przewidzianych właściwym rozporządzeniem. Po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów pracownicy jednostek nadal mają wiele wątpliwości w tym zakresie.

więcej »