Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Brosz o finansach

Maj 2016
 

Maj 2016

następny numer »

Udzielanie, rozliczanie i kontrola dotacji oświatowych

Wynikające z ustawy o systemie oświaty zasady udzielania przez jst dotacji oświatowych są uważane za jedne z najbardziej nieczytelnych i skomplikowanych zagadnień prawnych w materii prawa samorządowego. Jest to przyczyną nieprawidłowości przy podejmowaniu przez organy stanowiące jst uchwał dotyczących udzielania i rozliczania dotacji. Wyjaśniamy, jakich błędów należy unikać.

więcej »

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucji kultury

Rozróżnienie rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych zapewnia prawidłowość ich ujęcia w księgach rachunkowych oraz poprawną prezentację w sprawozdaniu finansowym. Szczegółowo omawiamy ich specyfikę oraz przedstawiamy sposób ujęcia rezerw w ewidencji instytucji kultury.

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2016

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

Nawet krótkotrwałe przekazanie innej osobie odpowiedzialności za określone składniki majątkowe wiąże się z dużym ryzykiem, jeśli nie zostanie poprzedzone przeprowadzeniem inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Wyjaśniamy, jakie procedury należy wprowadzić w jednostce, aby uniknąć nieprawidłowości w tym zakresie.

więcej »

Przychodowa metoda kalkulacji prewskaźnika VAT w jednostce budżetowej

Zarówno w ustawie o VAT, jak i w rozporządzeniu Ministra Finansów zawarto propozycje kalkulacji prewskaźnika VAT w oparciu o kryterium przychodowe – uznawane za najbardziej obiektywne i transparentne. Która z tych metod jest najkorzystniejsza dla jednostki budżetowej, szczególnie w sytuacji gdy prowadzi ona działalność opodatkowaną podatkiem VAT?

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2016

Definiowanie wypadków przy pracy

Właściwa kwalifikacji wypadku przy pracy ma nie tylko istotne znaczenie dla samego ubezpieczonego, który jest zainteresowany prawem do świadczeń, jakie gwarantuje mu ubezpieczenie wypadkowe, ale również dla pracodawcy, który zobowiązany jest prawidłowo i rzetelnie wypełniać rolę płatnika składek.

więcej »