Finanse publiczne

Strona główna

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Luty 2016

następny numer »

Strategia lokalna jst jako podstawa funkcjonowania kontroli zarządczej

Zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych usług publicznych wymaga odpowiednich narzędzi w obszarze zarządzania jednostką. Wiąże się to z koniecznością wyznaczania określonych celów oraz monitorowania stanu ich realizacji. Wyjaśniamy, w jaki sposób budować system planowania realizacji celów strategicznych jst w oparciu o strategię lokalną.

więcej »

Centralizacja VAT w gminach – nowy model rozwiązań księgowych

Najnowsze orzeczenia sądów krajowych i europejskich zmieniły podejście do pojęcia podatnika VAT w działalności jst. Planuje się, że ostateczna centralizacja rozliczeń VAT, stanowiąca konsekwencję wymienionych rozstrzygnięć, nastąpi do końca 2016 r. Oznacza to zmiany systemów księgowych i finansowych stosowanych w zakresie rozliczeń VAT.

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2016

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA

  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS

  • Okres przejściowy dla e-ZLA

  • Zmiany dla lekarzy, płatników i pracowników

więcej »

Kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe w funduszach UE na lata 2014–2020

  • Kiedy będzie można stosować metody uproszczone?

  • Czy o ich wyborze zadecyduje beneficjent?

  • Jak funkcjonują stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe i stawki ryczałtowe?

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2016

Rozrachunki związane z nabyciem i zbyciem środków trwałych

W praktyce można spotkać różne interpretacje zapisów dotyczących opisu kont zawartego w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Powoduje to rozbieżności w sposobie ewidencji – zwłaszcza w odniesieniu do operacji związanych z ruchem środków trwałych. Wyjaśniamy, czym jest to uzasadnione, czy różne ujmowanie tych operacji jest istotne oraz czy powinny być one klasyfikowane w podobny sposób jak w jednostkach zarobkowych.

więcej »