Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz
 

Lipiec 2015

następny numer »

Rezerwy w jednostkach sektora finansów publicznych

Czy należy tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze? Czy jednostka samorządu terytorialnego powinna utworzyć rezerwy na odszkodowania, jeśli wie, że prowadzona jest sprawa sądowa i z dużym prawdopodobieństwem zakończy się wypłatą odszkodowania? Na jakiej podstawie i w jaki sposób zaksięgować zobowiązanie warunkowe?

więcej »

Opłata za wezwanie pożyczkobiorcy do zapłaty należności

W umowie pożyczki mieszkaniowej mamy zapis o obciążeniu kosztami wezwania do zapłaty pożyczkobiorcy. Czy w razie wpłaty przez pożyczkobiorcę tych kosztów na rachunek zfśs można je zaksięgować na zwiększenie funduszu, czyli tak jak odsetki bankowe? Czy należy zrefundować fakturę otrzymaną z Poczty Polskiej i przekazać kwotę na konto podstawowe szkoły (samorządowej jednostki budżetowej) oraz zaksięgować refundację wydatku za fakturę?

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2015

Zamiana nieruchomości między gminą a Skarbem Państwa – opodatkowanie VAT

Gminy na prawach powiatu często starają się o uzyskanie indywidualnych interpretacji Ministra Finansów w kwestii opodatkowania VAT obrotu nieruchomościami należącymi do zasobów tych gmin oraz zasobów Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie. Sądy administracyjne, do których trafiają tego typu sprawy, niestety wydają sprzeczne wyroki.

więcej »

Wierzyciele i dłużnicy w sprawozdaniach z operacji finansowych

Dane dotyczące zobowiązań w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-UZ oraz dane o należnościach w sprawozdaniach Rb-N i Rb-UN prezentuje się nie tylko w układzie przedmiotowym, ale również w układzie podmiotowym. Przedstawiamy zasady wykazywania zobowiązań według grup dłużników i wierzycieli.

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2015

Kryterium ceny przy zamówieniu na usługę sprzątania po nowelizacji pzp

Wprowadzenie ust. 2a do art. 91 pzp powoduje istotne konsekwencje w stosowaniu kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Obecnie kryterium ceny może być wykorzystane jako jedyne kryterium oceny ofert tylko wtedy, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Czy taka sytuacja dotyczy usługi sprzątania?

więcej »