Finanse publiczne

Strona główna

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Styczeń 2015

następny numer »

VI Forum Finansów Publicznych

Czego nie wolno zmienić w standardowym wykazie kont? Czy brak zachowania relacji z art. 243 ufp zawsze ma związek z rzeczywistą sytuacją płatniczą jednostki? W jaki sposób należy zdefiniować teren strzeżony na potrzeby inwentaryzacji wobec braku tej definicji w uor? Kto powinien być powołany do komisji inwentaryzacyjnej? Czy lepiej zmieniać ją co roku, czy zachować stały skład w kolejnych latach? Czy jednostka musi wyodrębnić w ewidencji czynności zwolnione z VAT, które mimo zwolnienia opodatkowała? Dane z jakiego konta – 221 czy również 226 – wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S?

więcej »

Wycena operacji gospodarczych i składników majątku wyrażonych w walutach obcych

Wyjaśniamy obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów oraz operacji gospodarczych jednostki wyrażonych w walutach obcych, w tym u podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Przedstawiamy możliwości rozliczania różnic kursowych ustalonych w związku z wyceną bilansową.

więcej »
Finanse Publiczne - Styczeń 2015

Ograniczenia urzędników wynikające z ustawy antykorupcyjnej

Władze samorządowe i urzędnicy muszą pamiętać, że są zobowiązani do przestrzegania zapisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości związane z jej stosowaniem.

więcej »

Sporządzanie sprawozdań Rb-PDP i Rb-ST po zmianie przepisów

  • Sprawozdanie Rb-PDP

  • Sprawozdanie Rb-ST

  • Korekty sprawozdań Rb-PDP i Rb-ST

więcej »
Finanse Publiczne - Styczeń 2015

Zawieranie umów o pracę – na co zwrócić uwagę

Wyjaśniamy między innymi, czy prawo dopuszcza podpisywanie przedwstępnych umów o pracę, omawiamy niezbędne zapisy umowy, wskazujemy możliwości określenia miejsca pracy i wynagrodzenia pracownika.

więcej »