Finanse publiczne

Strona główna

Brosz o finansach

Wrzesień 2014

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Wrzesień 2014

następny numer »

Jak przygotować się do inwentaryzacji

Mimo że całkiem niedawno jednostki zakończyły prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych 2013 r., wielkimi krokami zbliża się czas, w którym trzeba zacząć przygotowania do zamknięcia ksiąg rachunkowych kolejnego roku. Jednym z elementów tego przygotowania jest podjęcie czynności mających na celu prawidłowe zorganizowanie inwentaryzacji.

więcej »

Kiedy można nie składać korekt sprawozdań

  • Korygowanie sprawozdań z operacji finansowych

  • Zwolnienie z obowiązku sporządzania korekt

  • Korygowanie sprawozdań budżetowych

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2014

Strażnik gminny (miejski) jako inkasent podatków i opłat lokalnych

Wyjaśniamy, czy funkcjonariusz Straży Gminnej może być wyznaczony na inkasenta. Przestawiamy stanowiska regionalnych izb obrachunkowych i sądów.

więcej »

Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych przy realizacji projektów unijnych

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  • Dokumenty potwierdzające wydatki na wynagrodzenia

  • Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej

  • Podróże służbowe

więcej »
Finanse Publiczne - Wrzesień 2014

Bezprawne działania organów jst w zakresie udzielania dotacji oświatowej

Postanowienia uchwały organu stanowiącego jst wymaganej przepisami ustawy o systemie oświaty, a dotyczącej warunków udzielenia i rozliczenia dotacji, nie mogą stać w sprzeczności z wymogami ustawy. Kontrole organów nadzoru wielokrotnie jednak takie naruszenia stwierdzały.

więcej »