Finanse publiczne

Strona główna

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Marzec 2015

następny numer »

Finansowanie imprez integracyjnych ze środków zfśs

  • Ugruntowane orzecznictwo

  • Imprezy integracyjne a podatek dochodowy od osób fizycznych

  • Podatek od imprez finansowanych z zfśs

więcej »

Tworzenie i ewidencja odpisów aktualizujących należności

Sprawozdanie finansowe musi wiarygodnie przedstawiać wartość aktywów, dlatego też jednostki są zobowiązane do właściwej ich wyceny na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem między innymi odpisów aktualizujących należności. Wyjaśniamy, kiedy i jak dokonać odpisów oraz w jaki sposób ująć je w księgach rachunkowych.

więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2015

Przedstawicielstwo pracowników

Pracodawca powinien zadbać o wyłonienie przedstawicielstwa pracowników, które będzie uczestniczyło we wszelkich formach współpracy z pracodawcą, zwłaszcza w sytuacjach, w których wymaga tego ustawa. Warto zasady te ustalić w sposób sformalizowany, jednoznacznie rozstrzygając zasady wyboru przedstawicieli.

więcej »

Błędy powodujące brak rzetelności sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać czytelnie, jasno i rzetelnie sytuację finansowo-majątkową jednostki. Omawiamy najczęściej popełniane błędy mające wpływ na rzetelność danych prezentowanych w sprawozdaniu.

więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2015

Sprawozdawczość a naruszenie dyscypliny

Aby nie popełnić czynu naruszenia dyscypliny w zakresie sprawozdawczości, należy sprawozdania przekazywać właściwym odbiorcom w ustalonych terminach i wersjach. Dane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. O tym, jakie informacje należy przenieść do danego sprawozdania, przesądza instrukcja jego sporządzania.

więcej »