Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Brosz o finansach

Lipiec 2016
 

Lipiec 2016

następny numer »

Sporządzanie sprawozdania Rb-27S po nowelizacji rozporządzenia

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej wprowadzono od 1 kwietnia br. nowe zasady sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-27S. Przedstawiamy zakres dokonanych zmian oraz wyjaśniamy, jak realizować nowe przepisy w praktyce.

więcej »

Amortyzacja ulepszenia w obcym środku trwałym w jednostce budżetowej

Wyjaśniamy, jakie koszty wpływają na wartość ulepszenia w obcym środku trwałym i czy można do nich zaliczyć koszty remontu, a także wskazujemy przepisy prawa bilansowego i podatkowego regulujące zasady amortyzacji takich inwestycji.

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2016

Zwolnienie korzyści materialnych otrzymywanych przez pracownika ze składek ZUS

Wśród różnorodnych korzyści materialnych, przyznawanych pracownikom przez pracodawców, znajdują się takie, które wprawdzie są przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu prawa podatkowego, lecz w ściśle określonych okolicznościach nie podlegają oskładkowaniu. Wyjaśniamy zasady udzielania tego typu zwolnień.

więcej »

Sprzedaż gruntu przez jsfp a podatek VAT

Co do zasady sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak od każdej zasady, tak i od tej istnieją jednak wyjątki, które powodują, że sposób opodatkowania zbycia nieruchomości stanowi jedno z bardziej skomplikowanych zagadnień podatkowych.

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2016

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym po nowelizacji ordynacji podatkowej

Znowelizowane przepisy ordynacji podatkowej, które weszły w życie 1 stycznia oraz 1 lipca 2016 r., na nowo zdefiniowały pozycję pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oraz wprowadziły nowe rozwiązania prawne w zakresie pełnomocnictwa. Szczegółowo omawiamy zakres wprowadzonych zmian oraz ich konsekwencje dla stron postępowania podatkowego.

więcej »