Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

 

Brosz o finansach

Październik 2014

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Październik 2014

następny numer »

Wprowadzanie zmian w projekcie uchwały budżetowej

W toku prac mających na celu podjęcie uchwały budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wprowadzać poprawki do przedłożonego mu przez organ wykonawczy projektu, i ma tu dużą swobodę. Inaczej jest, gdy trzeba poprawić budżet w trakcie roku.

więcej »

Karty płatnicze w jednostkach sektora finansów publicznych

  • Regulacje dotyczące kart płatniczych w ufp

  • Korzystanie z kart płatniczych w jednostkach państwowych

  • Korzystanie z kart płatniczych w jednostkach samorządowych

  • Korzyści i zagrożenia używania kart płatniczych w jsfp

  • Ewidencja księgowa operacji związanych z korzystaniem z kart płatniczych

więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2014

Odpowiedzialność głównego księgowego za inwentaryzację

Ustalenie, w jakim zakresie odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości w sektorze publicznym, w tym inwentaryzację, dotyczy kierownika jednostki, a w jakim głównego księgowego, rodzi wątpliwości. Według prawa finansów publicznych kierownik powierza te obowiązki i odpowiedzialność głównemu księgowemu. Natomiast prawo bilansowe wskazuje, że za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiada kierownik jednostki.

więcej »

Urząd jst – jednostka budżetowa czy nie na gruncie regulacji o VAT?

Wydaje się, że celem ustawodawcy było zwolnienie z VAT wszystkich usług wykonywanych w ramach jednostek sektora publicznego, jednak stanowisko prezentowane przez organy podatkowe podległe MF narusza ten cel. Jeśli bowiem urząd gminy nie może być uznany za jednostkę budżetową, to wszelkie czynności wykonywane przez inne jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe na rzecz macierzystej gminy nie podlegają zwolnieniu.

więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2014

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Żaden przepis prawa nie wymaga od pracodawcy, by bezwzględnie wspierał pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Podobnie pracownik nie musi zgadzać się na szkolenia i kursy proponowane przez pracodawcę. Jednak podnoszenie kwalifikacji zazwyczaj jest korzystne dla obu stron stosunku pracy.

więcej »