Finanse publiczne

Strona główna

Brosz o finansach

Grudzień 2014

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Grudzień 2014

następny numer »

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy

  • Zasady wyceny

  • Rozliczenie i weryfikacja na dzień bilansowy poniesionych kosztów (i wydatków) na ŚTwB

  • Aktualizacja wyceny ŚT, ŚTwB oraz WNiP

  • Aktualizacja wyceny zapasów

więcej »

Audyt prowadzenia ksiąg rachunkowych

  • Kryteria oceny w ramach audytu

  • Ocena ryzyka prowadzenia ksiąg rachunkowych

  • Przykładowe naruszenia

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2014

Urlop rodzicielski – wnioski po roku obowiązywania przepisów

Z okresem korzystania z urlopu rodzicielskiego wiąże się szczególna ochrona przed zwolnieniem, wydaje się jednak, że przyjęte tu rozwiązanie prawne nie jest w pełni wystarczające.

więcej »

Brak spłaty przejściowego deficytu jst

Czy rada miejska może przekształcić w drodze uchwały kredyt w rachunku bieżącym na kredyt długoterminowy? Co się stanie, gdy rada nie będzie chciała podjąć takiej uchwały? Jakie konsekwencje prawne poniesie jednostka samorządu terytorialnego (oprócz tych, które przewiduje umowa z bankiem) za niespłacenie do końca 2014 r. kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst? Czy wobec organu wykonawczego jst będą zastosowane jakieś sankcje z tego powodu?

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2014

Prace po złożeniu projektu budżetu i jego uchwaleniu

Zasady tworzenia budżetu określone w art. 248 i 249 ufp oraz w odpowiednim rozporządzeniu są bezwzględnie obowiązujące. Nie można ich modyfikować zapisami uchwały organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

więcej »