Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Brosz o finansach

Lipiec 2016
 

Sierpień 2016

następny numer »

Jednolity Plik Kontrolny w sektorze publicznym

Nowelizacja ordynacji podatkowej, zobowiązująca podatników do przekazywania organom podatkowym Jednolitego Pliku Kontrolnego, zrewolucjonizowała narzędzia kontroli funkcjonujące w polskim systemie prawnopodatkowym. Wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna ostatecznie rozstrzygnęła, że obowiązek ten dotyczy również jednostek sektora publicznego.

więcej »

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w instytucji kultury

Przybliżamy prawidłową kwalifikację zdarzeń do międzyokresowych rozliczeń przychodów i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wyjaśniamy również, kiedy instytucja kultury może nie rozliczać w czasie kwot kosztów, które dotyczą różnych okresów sprawozdawczych.

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2016

Budynek i budowla na gruncie podatku od nieruchomości

Dzięki ostatnim nowelizacjom przepisy dotyczące budynku i budowli na gruncie podatku od nieruchomości stały się pojęciami o charakterze ściśle funkcjonalnym. Nowe regulacje miały być odpowiedzią na problemy kwalifikacyjne i interpretacyjne konsekwentnie podnoszone w orzecznictwie. Wyjaśniamy, jakie skutki prawnopodatkowe wywołują definicyjne zmiany w prawie budowlanym i ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

więcej »

Wiążące polecenie wykorzystania urlopu

Odpowiadamy na zasadnicze pytania dotyczące obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego – zarówno w przypadku trwania, jak i zakończenia stosunku pracy – oraz przedstawiamy obowiązujące stanowisko sądów w tym zakresie.

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2016

Opłata komornicza – dochód organu egzekucyjnego

Opłata komornicza przysługuje organowi egzekucyjnemu niezależnie od innych opłat pobieranych za dokonane czynności egzekucyjne. Uchylanie się od jej uiszczenia podlega natomiast sankcji przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej. W ściśle określonych przypadkach istnieje jednak możliwość odstąpienia od pobrania opłaty komorniczej.

więcej »