Finanse publiczne

Strona główna

Brosz o finansach

Lipiec 2014

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Lipiec 2014

następny numer »

Amortyzacja w praktyce

Prezentujemy na przykładach, jak stosować zasady dotyczące naliczania i ewidencjonowania odpisów amortyzacyjnych w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych.

więcej »

Finansowanie deficytu w jednostce samorządu terytorialnego

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może pojawić się nie tylko na etapie planowania budżetu, ale także w trakcie roku budżetowego. Może mieć charakter trwały lub przejściowy. Wyjaśniamy, jak jednostki powinny postępować w takiej sytuacji.

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2014

System zamówień publicznych po zmianach

Koniec roku 2013 i początek 2014 obfitowały w zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych. Najistotniejszą z nich wydaje się podniesienie tzw. progu bagatelności. Zamawiającym jednak najwięcej trudności w praktyce może przysporzyć nowa regulacja w zakresie podwykonawstwa.

więcej »

Środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów

W jaki sposób w ewidencji księgowej jednostki oświatowej i w ewidencji księgowej urzędu oraz w sprawozdaniach finansowych i budżetowych ująć środki, które pozostały na koniec 2013 r. na wydzielonym rachunku dochodów i zostały przekazane do urzędu do 5 stycznia 2014 r. ?

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2014

Nieprawidłowości w uchwałach podjętych na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

  • Określanie dodatkowych warunków udzielenia dotacji

  • Wstrzymanie bądź utrata prawa do dotacji

  • Ograniczenie wysokości dotacji

więcej »