Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz
 

Kwiecień 2016

następny numer »

Zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

Ocena kompetencji zarządu jst oraz organu stanowiącego jst w zakresie dysponowania rezerwami budżetowymi czy dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków – staje się często osią sporu. Przedstawiamy, jakie stanowisko w tej sprawie zajmują sądy oraz poszczególne RIO.

więcej »

Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

W sprawozdaniu Rb-N niejednokrotnie pojawiają się pojęcia, które mają inny zakres znaczeniowy niż te same terminy występujące w innych sprawozdaniach. Może to być przyczyną uzasadnionych wątpliwości jednostek zobowiązanych do sporządzenia tego sprawozdania. Wyjaśniamy zatem, w jaki sposób wypełniać jego poszczególne wiersze i kolumny.

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2016

Kwalifikacja nakładów na środki trwałe w budowie – część 1

Właściwa kwalifikacja nakładów na środki trwałe w budowie budzi wiele wątpliwości. Ich przyczyną jest przede wszystkim brak w uor precyzyjnego wyliczenia nakładów, które można zaliczyć do kosztu wytworzenia środka trwałego. Kwestia ta jest także różnie interpretowana przez sądy i organy podatkowe.

więcej »

Ujmowanie sprzętu elektronicznego w ewidencji i KŚT

Jesteśmy publicznym gimnazjum. Jak powinniśmy ujmować środki trwałe, takie jak komputery, projektory, drukarki? Obecnie są one ujmowane w książce dla pozostałych środków trwałych jako wyposażenie. Czy laptopy powinny być ujmowane w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) w grupie 491? Czy w szkole pod kodem 491 ujmujemy tylko środki trwałe o wartości powyżej 3500?

Odpowiada: Elżbieta Gaździk

więcej »
Finanse Publiczne - Kwiecień 2016

Zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

W pierwszym kwartale br. weszły w życie nowe regulacje kodeksu pracy, ustawy zasiłkowej czy też ustawy o świadczeniach rodzinnych. W znaczący sposób zmieniły one zasady określania wymiaru urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego i ojcowskiego, a także zasady ustalania wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Jakie są konsekwencje nowych przepisów dla ubezpieczonych oraz płatników?

więcej »