Finanse publiczne

Strona główna

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Luty 2015

następny numer »

Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

 • Dokumentowanie wyników inwentaryzacji

 • Różnice inwentaryzacyjne

 • Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych jednostki

więcej »

Określenie w polityce rachunkowości sposobu prowadzenia ksiąg

 • Zakładowy plan kont

 • Konta pomocnicze

 • Komputerowe księgi rachunkowe, zasady przechowywania ksiąg

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2015

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro

Do 1 marca br. zamawiający ma czas na złożenie sprawozdania o zamówieniach publicznych udzielonych w roku 2014. Po nowelizacji obowiązującej od 20 lutego 2013 r. sprawozdanie obejmuje też zamówienia o wartości poniżej tzw. progu bagatelności.

więcej »

Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb za rok 2014

 • Klasyfikacja wydatków strukturalnych

 • Wydatki niezaliczane do strukturalnych

 • Ewidencja wydatków strukturalnych

 • Sprawozdanie Rb-WSa

 • Sprawozdanie Rb-WSb

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2015

Nierzetelna ewidencja czasu pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Właściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych to nie tylko biurokratyczna konieczność obciążająca pracodawców. To także dbanie o istotne źródło informacji, z którego można skorzystać, gdy pracownik wystąpi z wnioskiem o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

więcej »