Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Styczeń 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Karty płatnicze w samorządzie

Przepis art. 247 ust. 3 nowej ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r., ostatecznie przesądził, że wydatki budżetu jst mogą być dokonywane z wykorzystaniem służbowych kart płatniczych.

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2010

Prywatne rozmowy telefoniczne pracowników

Przedstawiamy zasady rozliczania rozmów prywatnych pracowników w sytuacji, gdy pracownik sam ponosi związane z tym koszty, i w przypadku, gdy obciążają one pracodawcę.

więcej »

Jak unikać błędów w sprawozdaniach Rb-UZ i Rb-UN

Niedługo będą sporządzane sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN za 2009 rok, proponujemy więc zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się błędy oraz wnioski wynikające z praktyki i interpretacji przepisów regulujących sprawozdawczość w tym zakresie.

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2010

Tajemnica skarbowa

Informacje dotyczące podatników podatków samorządowych, np. o wysokości ich zaległości, objęte są tajemnicą skarbową, a ich ujawnienie grozi odpowiedzialnością karną. Zakaz udostępniania takich informacji przewiduje jednak szereg wyjątków.

więcej »
Finanse Publiczne - Luty 2010

Emerytury pomostowe

Z przywilejów określonych w ustawie o emeryturach pomostowych mogą korzystać przedstawiciele tylko niektórych zawodów, a przede wszystkim osoby wykonujące szczególnie ciężkie i niebezpieczne prace. Od 1 stycznia 2010 roku płatnicy składek mają nowe obowiązki związane z zatrudnianiem takich osób.

więcej »