Finanse publiczne

Strona główna » Reklama

Reklama

Profil pisma

Informacje ogólne:

 • "Finanse Publiczne" - miesięcznik
 • nakład: 4000 egz.
 • format czasopisma: 210 x 280 mm
 • okładka: kreda 200 g plus lakier UV pełny kolor
 • wnętrze: papier kredowy mat 90 g pełny kolor
 • cena podstawowa: 33,00 zł
 • na rynku: od XI 2006 roku

Główne działy pisma:

 • Rachunkowość

 • Kontrola finansowa

 • Budżet i podatki

 • Kadry i płace

 • Prawo

 • Środki unijne i pomocowe

 • Zamówienia publiczne

Grupa docelowa:

 • księgowi i skarbnicy urzędów gmin, powiatów, miast, województw;

 • księgowi i skarbnicy zatrudnieni w szkołach, sądach, policji, straży miejskiej, ośrodkach pomocy społecznej, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej itd.;

 • kierownicy wyżej wymienionych jednostek, odpowiedzialni za planowanie i dysponowanie środkami publicznymi;

 • pracownicy instytucji kontrolnych sprawujących nadzór nad właściwym dysponowaniem środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych (RIO, NIK itp.).

Reklama w miesięczniku

Formy reklamy:

 • reklama graficzna
 • tekst sponsorowany
 • insert

Wymagania techniczne:

 • dostarczenie: FTP, CD lub DVD
 • spad: 5 mm, oznaczone linie cięcia
 • granica bezpieczeństwa: odsunięcie newralgicznych elementów (np. tekstów) 5 mm od linii cięcia i 15 mm od linii cięcia po stronie grzbietu.

Format plików:

 • PDF – CMYK (bez kolorów dodatkowych), dla wewnętrznych obiektów rastrowych CMYK rozdzielczość 300 dpi, wszystkie fonty zamienione na krzywe
 • TIFF – CMYK (rozdzielczość 300 dpi), skala szarości (rozdzielczość 600 dpi)

Cennik reklam dostępny u wydawcy.

Kontakt

Mikołaj Marzec

Dyrektor sprzedaży
(+71) 797 48 05, (+606) 792 942
(+71) 797 28 16

Agata Szymonis-Szymanowska

Key Account Manager
(+71) 797 48 11, (+666) 050 969
(+71) 797 28 16

Małgorzata Salczyńska

Key Account Manager
(+71) 797 48 24, (+604) 174 172
(+71) 797 28 16

Magdalena Koczerga

Key Account Manager
(+71) 797 48 26, (+728) 980 807
(+71) 797 28 16

PRESSCOM Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 29

50-011 Wrocław

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000173413, Kapitał zakładowy: 50 000 zł NIP: 897-168-80-84, REGON: 932945064