Finanse publiczne

Strona główna » O miesięczniku

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

O miesięczniku

"Finanse Publiczne" - miesięcznik służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Podejmuje praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej. Obejmuje szeroki zakres tematyczny, wykorzystuje wiedzę i doświadczenie ekspertów z tej dziedziny - praktyków, szkoleniowców, pracowników instytucji rządowych, samorządowych i kontrolnych (NIK, RIO, ZUS, urzędów i izb skarbowych, sądów, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich itp.).

Zobacz filmową prezentację miesięcznika »

"Finanse Publiczne" to miesięcznik dla:

  • kierowników jednostek
  • skarbników gmin, powiatów, województw
  • księgowych jednostek sektora finansów publicznych
  • audytorów jednostek sektora finansów publicznych
  • pracowników działów podatkowych
  • pracowników działów kadr i płac
  • pracowników pozyskujących i rozliczających środku unijne

Główne działy pisma:

RACHUNKOWOŚĆ

Prezentujemy księgowania zdarzeń występujących w jednostkach sektora finansów publicznych, wyjaśniamy problemy rachunkowe, odpowiadamy na pytania i wątpliwości czytelników, pomagamy tworzyć i aktualizować politykę rachunkowości jednostki

artykuły w dziale »

KONTROLA FINANSOWA

Pomagamy przygotować się do kontroli w jednostce, publikujemy wzory przydatnych instrukcji, wyjaśniamy przepisy i przedstawiamy orzecznictwo poświęcone odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

artykuły w dziale »

BUDŻET I PODATKI

Przypominamy o terminach i obowiązkach związanych z prowadzaniem gospodarki finansowej w jednostce, tworzeniem i rozliczaniem budżetu oraz realizacją obowiązków podatkowych w jednostkach

artykuły w dziale »

KADRY I PŁACE

Praktycznie wyjaśniamy, w jaki sposób jednostki powinny realizować obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy i ustawy o ubezpieczeniach społecznych

artykuły w dziale »

PRAWO

Pokazujemy niekonsekwencje i niespójności obowiązujących przepisów, pomagamy rozstrzygać wątpliwości prawne i doradzamy, jak stosować przepisy w praktyce

artykuły w dziale »

Rubryki:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Pomagamy poprawnie wypełniać sprawozdania finansowe i budżetowe obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych

ŚRODKI UNIJNE I POMOCOWE

Doradzamy, jak skutecznie ubiegać się o środki unijne i inne środki pomocowe, jak je rozliczać i w jaki sposób dokumentować przebieg projektu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wyjaśniamy problemowe kwestie związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych, które mogą dotyczyć pracy księgowych i skarbników jednostek sfery budżetowej

ORZECZNICTWO

Prezentujemy orzeczenia komisji orzekających i wyroki sądów dotyczące spraw z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych

artykuły »