Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Rachunkowość budżetowa w okresie przejściowym

W przypadku sektora rządowego przy rozliczaniu dochodów i wydatków budżetu państwa występuje tzw. okres przejściowy. Do jego stosowania w księgach rachunkowych zostały zobowiązane państwowe jednostki budżetowe na podstawie § 4 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej.

więcej »

Aktywa i pasywa zfśs – ewidencja i inwentaryzacja

Kontynuując cykl artykułów poświęconych zfśs, w tym numerze koncentrujemy się na zasadach księgowania operacji gospodarczych związanych z funkcjonowaniem funduszu w tworzącej go jednostce oraz na sposobie i terminach inwentaryzowania aktywów i pasywów związanych z tym funduszem.

więcej »

Program naprawczy SPZOZ

Do końca września br. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które miniony rok zakończyły stratą netto, są zobowiązane przygotować program naprawczy na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedłożyć go podmiotowi tworzącemu do zatwierdzenia (art. 59 ust. 4 udl).

więcej »

Procedura zgłaszania schematów podatkowych w jst

Obowiązek raportowania schematów podatkowych nie dotyczy wyłącznie działań sztucznych, mających na celu obejście prawa. Wybranie przez jst korzystniejszego podatkowo rozwiązania jest oczywiście pożądane z uwagi na dyscyplinę finansów publicznych, lecz może – przy spełnieniu określonych warunków – generować obowiązek zgłoszenia Szefowi KAS.

więcej »

IMS i raportowanie o nieprawidłowościach

Raportowanie o nadużyciu finansowym odbywa się w dedykowanym systemie teleinformatycznym IMS, który jest częścią systemu informacji mającego na celu zwalczanie nadużyć finansowych (AFIS) opracowanego i prowadzonego przez OLAF.

więcej »