Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2018 » Rubryki » IX Forum Finansów Publicznych, 20–22 LISTOPADA 2017 r., TORUŃ - relacja

Brosz o finansach

Styczeń 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

IX Forum Finansów Publicznych, 20–22 LISTOPADA 2017 r., TORUŃ - relacja

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r., zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i bieżące problemy w księgowości budżetowej

Fot. Marcin Oliva-Soto

Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi

Forum Finansów Publicznych zgromadziło w tym roku imponującą liczbę uczestników, którzy zebrali się w Toruniu, by dyskutować o najważniejszych problemach dotyczących rachunkowości budżetowej. Zaproszeni przez nas eksperci nie tylko wyczerpująco wyjaśniali zawiłe kwestie podczas swoich wykładów i warsztatów, ale również chętnie odpowiadali na indywidualne pytania zadawane przez uczestników, dotyczące specyficznych problemów występujących w ich jednostkach.

W jaki sposób nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości wpłynie na kształt planów kont i sprawozdawczość finansową w 2018 roku? Jak ewidencjonować i wykazywać w sprawozdawczości zobowiązania z tytułu zakupów na raty? Które standardy i stanowiska KSR stanowią realną pomoc dla księgowych jsfp? W jaki sposób wyceniać i ewidencjonować składniki majątku zaliczane do pierwszego wyposażenia? To tylko niektóre z tematów podjętych podczas konferencji. Jak co roku, staraliśmy się zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany w prawie i na newralgiczne, budzące najwięcej wątpliwości kwestie. Aktywny udział uczestników w dyskusjach oraz ogrom pytań zadanych naszym ekspertom świadczą o tym, że Forum to pole do wymiany doświadczeń i znakomita okazja do aktualizacji swojej wiedzy z zakresu wdrażanych bądź planowanych nowelizacji przepisów. Dopełnieniem budującej atmosfery konferencji były atrakcje czasu wolnego – uroczysta kolacja oraz wycieczka po toruńskiej Starówce.

PATRONAT HONOROWY:

 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

PATRON MEDIALNY:

 • Magazyn „Wspólnota”

Tematy wybranych wystąpień

 • Rozporządzenie w sprawie rachunkowości - Janina Bielak
 • Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku 2017 - dr Bożena Rudnicka
 • Zakupy na raty w ewidencji i sprawozdawczości - Lucyna Hanus
 • Krajowe standardy rachunkowości i ich użyteczność dla sektora publicznego - dr Dorota Adamek-Hyska
 • Klasyfikacja budżetowa po zmianach – wybrane problemy - Krystyna Gąsiorek
 • Wycena i ewidencja pierwszego wyposażenia nabywanego w ramach zadań inwestycyjnych - Małgorzata Borowik

Warsztaty

 • Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach samorządowych – prowadzące: Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak
 • Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach państwowych – prowadząca: Krystyna Gąsiorek
 • Gospodarowanie mieniem w sektorze rządowym po zmianie przepisów – prowadząca: Mieczysława Cellary
 • Zmiany w podatku VAT – prawidłowe wdrożenie w scentralizowanym samorządzie – prowadząca: Joanna Rudzka

Rozstrzygnięcie konkursu Mistrz Finansów Publicznych

Zgodnie z tradycją pierwszego dnia Forum rozstrzygnęliśmy konkurs o tytuł Mistrza Finansów Publicznych. W finałowym teście uczestniczyli najlepsi spośród ponad 300 osób, które zgłosiły się do wcześniejszych etapów. Wszystkim należy pogratulować znakomitej znajomości zagadnień rachunkowych i determinacji w pogłębianiu wiedzy.

Oto zwycięzcy naszego konkursu

Wicemistrz Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych: ex aequo Paulina Kamińska i Joanna Artuszewska z Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach samorządowych: Monika Błaut z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

II Wicemistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych: Katarzyna Sodo z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Wicemistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych: Hanna Kruk z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy

Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych: Wiesława Krzywicka z Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Ponadto pani Wiesława Krzywicka otrzymała tytuł Mistrza Finansów Publicznych 2017.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.