Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2012 » Kontrola finansowa » Sprawozdanie Rb-ZN

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Lucyna Kuśnierz

Sprawozdanie Rb-ZN

W Rb-ZN powinny być zawarte między innymi informacje o stanie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach jednostki przypisanych budżetowi państwa i jeszcze nieodprowadzonych na właściwy rachunek oraz o stanie należności budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych.

Spośród sprawozdań w zakresie operacji finansowych najwięcej problemów sprawiają sprawozdania Rb-ZN. Są to sprawozdania nowe, wprowadzone po raz pierwszy od 2010 r., obejmujące zobowiązania i należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) zadań zleconych. Wątpliwości wynikają z tego, że w zasadzie nie istnieje instrukcja sporządzania tego sprawozdania.

Rb-ZN jest sprawozdaniem uzupełniającym do sprawozdań Rb-Z i Rb-N dla dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami. Dzięki jego wprowadzeniu jst realizujące zadania zlecone nie muszą ujmować we własnych sprawozdaniach należności i stanu środków na rachunkach bankowych, które nie są przypisane budżetowi jst, tylko budżetowi państwa.

[...]

Autorka jest ekonomistką, specjalistą w zakresie sprawozdawczości jednostek sektora samorządowego, zastępcą naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.