Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Luty 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

Zasady prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych są różne dla poszczególnych typów jednostek. Przedstawiamy podstawowe założenia prowadzenia papierowych i elektronicznych ksiąg inwentarzowych.

więcej »

Opodatkowanie stypendiów

Stypendia stanowią istotną formę pomocy dla uczniów, studentów i doktorantów. Ich wypłacanie pociąga za sobą konsekwencje podatkowe i prawne dla podmiotu wypłacającego.

więcej »

Składki na fundusz emerytur pomostowych

Od początku stycznia 2010 r. płatnicy składek muszą prowadzić wykaz stanowisk pracy i ewidencję pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które będą miały znaczenie przy ustalaniu prawa do emerytur pomostowych.

więcej »
Finanse Publiczne - Styczeń 2010

Mała nowelizacja prawa zamówień publicznych

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 7 grudnia 2009 r. Nowe przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od tej daty.

więcej »
Finanse Publiczne - Styczeń 2010

Niewłaściwe gospodarowanie środkami zagranicznymi

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazuje jako działania podlegające tej odpowiedzialności między innymi nieprawidłowości w zakresie dysponowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

więcej »