Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2009 » Prawo » Kontrowersje wokół obsługi oświaty

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Piotr Wieczorek

Kontrowersje wokół obsługi oświaty

Wiele samorządów prowadzi wspólną obsługę finansowo-księgową szkół, jednak forma ta wywołuje sporo wątpliwości. Problemy pojawiają się szczególnie przy próbie ustalenia, kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Rys. B. Brosz

Na mocy obowiązującego art. 44 ustawy o finansach publicznych (ufp) odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi dyrektor jednostki oświatowej, niezależnie od tego, czy jest to samodzielna szkoła, np. podstawowa, czy też zespół szkół (funkcjonujący jako jednostka budżetowa lub zakład budżetowy). Mając taką odpowiedzialność, powinien on być wyposażony we wszelkie "narzędzia" umożliwiające skuteczne zarządzanie kierowaną przez siebie jednostką, i to zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym czy rachunkowym. Oczywiście powinien on dysponować również odpowiednimi zasobami kadrowymi i majątkowymi. Tymczasem prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół przez tzw. ZEAS-y (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, tworzone w jednostkach samorządu terytorialnego na potrzeby obsługi podlegających im szkół na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty) niejako pozbawia dyrektora kontroli nad prowadzonymi przez ZEAS dokumentami księgowymi. Co więcej - sytuacja taka stawia w trudnym położeniu głównego księgowego zatrudnionego w ZEAS-ie, ponieważ ustawa o pracownikach samorządowych nie przewiduje, by osoba prowadząca księgi innej jednostki musiała stosować się do zaleceń kierownika tej obsługiwanej jednostki. Tymczasem - jak już wcześniej wspomniano - to nie kierownik ZEAS-u poniesie odpowiedzialność za ewentualne błędy, ale dyrektor szkoły.

Czyje polecenia wykonuje księgowy ZEAS-u

Już zatem na gruncie ustawy o pracownikach samorządowych powstaje problem, czyje polecenia ma wykonywać główny księgowy ZEAS-u: kierownika (czyli osoby kierującej ZEAS-em) czy dyrektora szkoły? Kto i w jakim zakresie może wydawać mu polecenia? I wreszcie: kto kogo ma nadzorować? Przełożonym takiego głównego księgowego jest jego kierownik, a więc dyrektor szkoły nie powinien nawet w razie potrzeby rozmawiać bezpośrednio z księgowym, ale z kierownikiem ZAES-u. Ten jednak nie ma uprawnień, w które byłby wyposażony główny księgowy zatrudniony w szkole (co wynika z art. 45 ust. 1 ufp). Trudno też wyobrazić sobie, by dyrektor szkoły ze wszystkimi sprawami przychodził do kierownika ZEAS-u (zgodnie bowiem z art. 25 ustawy o pracownikach samorządowych podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie poleceń przełożonego, a przełożonym głównego księgowego ZAES-u jest kierownik tego zespołu), który dopiero może przekazać odpowiednie polecenie służbowe swojemu pracownikowi.

Kto kogo nadzoruje

W przedstawionym układzie (prowadzenie wspólnej obsługi księgowej szkół) najczęściej spotykany jest model organizacyjny polegający na tym, że kierownik ZEAS-u nadzoruje dyrektora. Nie dopuszczają tego jednak dwa przepisy:

[...]

Autor jest szkoleniowcem, specjalistą z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.