Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych

Inwentaryzacja w bibliotece jest zagadnieniem skomplikowanym, ponieważ sposób jej prowadzenia zależy nie tylko od charakteru danej biblioteki, ale też od formy udostępniania zawartych w niej zbiorów czy miejsca biblioteki w ogólnokrajowej sieci tego typu placówek.

więcej »

Ewidencja kosztów i przychodów na kontach 750 i 760

Mimo że odpowiednie rozporządzenie reguluje zasady ewidencji przychodów i kosztów na kontach 750 i 760, w praktyce wielokrotnie pojawiają się wątpliwości, czy dane zdarzenie zakwalifikować do działalności bieżącej, czy do pozostałej działalności operacyjnej.

więcej »

Wypłata wynagrodzenia

Jak naliczyć koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy w jednym miesiącu wypłacane jest wynagrodzenie za dwa miesiące pracy.

więcej »

Wykazywanie danych w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S

Odroczony termin płatności, rozkładanie zobowiązań na raty czy łączne zobowiązanie podatkowe to kwestie sprawiające jednostkom sporo problemów przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych Rb-PDP i Rb-27S.

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2009

Kontrowersje wokół obsługi oświaty

Wiele samorządów prowadzi wspólną obsługę finansowo-księgową szkół, jednak forma ta wywołuje sporo wątpliwości. Problemy pojawiają się szczególnie przy próbie ustalenia, kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

więcej »