Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2019

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Zmiany PIT w drugiej połowie 2019 r. – nowe obowiązki pracodawcy

Osoby pracujące, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, będą mogły skorzystać z nowych przepisów zwalniających ich przychody z podatku. W artykule wyjaśniamy zasady przyznawania zerowego PIT-u dla młodych, a także inne zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2019

Odpowiedzialność głównego księgowego i skarbnika

Kwestie odpowiedzialności wynikającej z popełnienia czynów zabronionych, niewykonywania obowiązków lub innych negatywnych zjawisk związanych z pracą głównego księgowego jsfp oraz skarbnika jst zostały ujęte w wielu aktach prawnych. Istotnym elementem przypisania takiej odpowiedzialności jest skuteczne powierzenie obowiązków.

więcej »

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2019

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Realne oszczędności jednostek samorządu terytorialnego, usprawnienie pracy regionalnych izb obrachunkowych i Ministerstwa Finansów to najważniejsze zapowiedzi projektowanych zmian rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

więcej »

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Omawiamy zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

więcej »