Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2018 » Budżet i podatki » Stawka VAT na sprzęt elektroniczny dla szkół

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Stawka VAT na sprzęt elektroniczny dla szkół

Gmina otrzyma dofinansowanie do zakupu sprzętu dla szkół. Dla nabywanych komputerów przenośnych (laptopów i tabletów) gmina stosuje odwrotne obciążenie VAT. Pojawił się jednak problem w zakresie pozostałego sprzętu komputerowego. W związku z tym, że gmina wszczyna odpowiednie procedury związane z zakupem pomocy dydaktycznych, w tym komputerów i innych sprzętów elektronicznych, jeden z potencjalnych oferentów poprosił nas o odpowiedź na następujące pytania: 
1. Czy na fakturze dla gminy może zastosować stawkę 0% VAT dla komputerów stacjonarnych, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
2. Czy zakupione urządzenia wielofunkcyjne i drukarki 3D mogą zostać zakwalifikowane jako drukarki wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT i jakie stawki VAT należy zastosować w ofercie dla tych urządzeń? Czy jako gmina posiadamy jakieś interpretacje podatkowe w tym zakresie? Wobec tego prosimy o wsparcie w zakresie przygotowania odpowiedzi dla oferenta, który musi nam złożyć ofertę w cenie brutto, w szczególności o wyjaśnienie, czy musimy wystąpić o interpretację.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że zastosowanie prawidłowej stawki VAT jest obowiązkiem sprzedawcy, a nie nabywcy. To dostawca sprzętu posiada jego specyfikację i dane niezbędne do dokonania odpowiedniej kwalifikacji w tym zakresie. To również sprzedawca – jako podatnik – jest adresatem wiążącej interpretacji prawa podatkowego. 

Jeżeli nawet gmina wystąpiłaby z wnioskiem o wydanie takiej interpretacji, to organ odmówi odpowiedzi, ponieważ gmina nie jest tutaj podatnikiem. Interpretacja może być skierowana jedynie do podatnika – sprzedawcy. 

Prawo do stosowania stawki 0% 

Niezależnie od powyższego warto jednak zasugerować sprzedawcy, że na mocy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13–15. Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy o VAT opodatkowaniu stawką 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, a zatem: 

1) jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
2) drukarki;
3) skanery;
4) urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
5) urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). 

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy o VAT dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0% pod warunkiem: 

1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a (dla placówek oświatowych);
2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b (dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym). 

Kłopotliwa kwalifikacja urządzeń wielofunkcyjnych 

W mojej ocenie dostawca ma zasadniczo prawo do zastosowania stawki 0% zarówno do komputerów stacjonarnych, jak i urządzenia wielofunkcyjnego czy drukarki 3D. To jednak do dostawcy, a nie do zamawiającego należy decyzja o zastosowaniu określonej stawki. 

Należy podkreślić, że kwestia ta nie jest pozbawiona wątpliwości prawnych. Istnieją bowiem interpretacje (i decyzje) organów podatkowych nakazujące interpretować bardzo ściśle listę urządzeń wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Dla przykładu można wskazać interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 kwietnia 2014 r. (IPPP3/443-131/14-2/IG) czy Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 lutego 2014 r. (ILPP5/443- 3/14-6/PG). Uznawały one, że urządzenia wielofunkcyjne nie kwalifikują się do katalogu sprzętów, do których można zastosować stawkę 0%. 

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym specjalizującym się w rozliczeniach jst. Prowadzi kancelarię Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej (jrudzka@podatkisamorzadu.pl, www.podatkisamorzadu.pl).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.