Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2012 » Rachunkowość » Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Małgorzata Iwaniec

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z zakresu rachunkowości budżetowej odpowiada Małgorzata Iwaniec – specjalista w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, pracownik urzędu miejskiego, CGAP.

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Jaką kwotę zaangażowania powinniśmy wykazać w sprawozdaniu RB-28S? Czy kwota zaangażowania ujmowana w kolumnie „Zaangażowanie” to obroty strony Ma konta 998, czy też saldo tego konta?

W myśl art. 40 ust. 2 pkt 2 ufp jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości mają obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej uwzględniającej wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatności dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów – również zaangażowanie środków. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zasada zapisu jednostronnego, a gdy wystąpi saldo na dzień bilansowy, nie wykazuje się go w bilansie jednostki.

Do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego i w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym służy konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.