Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2010 » Rubryki » Decyzja o zwrocie środków z funduszy UE

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Grzegorz Karwatowicz

Decyzja o zwrocie środków z funduszy UE

  • Podstawa prawna wydania decyzji
  • Organ kompetentny do wydania decyzji
  • Uprawnienie instytucji wdrażającej do wydawania decyzji
  • Państwowe jednostki budżetowe
  • Naliczanie odsetek

W ramach dostępnych środków zagranicznych (zwłaszcza pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności) beneficjenci mogą otrzymać środki na współfinansowanie realizowanych przez siebie projektów. Obowiązkiem podmiotów (instytucji), które przyznają środki z funduszy unijnych, jest nie tylko ustanowienie procedur, według których środki te będą przyznawane, ale również zabezpieczenie właściwego ich wydatkowania - poprzez stworzenie przepisów regulujących obowiązek zwrotu współfinansowania w przypadku niewłaściwego wykorzystania przyznanych środków.

Trzeba zauważyć, że żaden z przepisów unijnych aktów prawnych w zakresie wdrażania funduszy UE nie reguluje obowiązku zwrotu niewłaściwie wykorzystanych środków z budżetu UE, co wynika z faktu, że kwestia ta z założenia jest przedmiotem regulacji krajowych. W prawie polskim stanowi o tym art. 207 (wcześniej art. 211) ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp), który jednak jest przepisem rozbudowanym i zawiera pewne interpretacyjne "pułapki".

Podstawa prawna wydania decyzji

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których właściwa instytucja wydająca decyzję o zwrocie środków nieprawidłowo wskazuje podstawę prawną wydania decyzji.

[...]

Autor jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.