Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2013 » Kontrola finansowa » Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych za rok 2012

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Lucyna Kuśnierz

Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych za rok 2012

Przedstawiamy szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb, wyjaśniamy, które wydatki należy w nich ująć, jak je ewidencjonować, jak postąpić ze środkami niewygasającymi z upływem roku budżetowego i co zrobić, by uniknąć wielokrotnego liczenia tych samych wydatków.

Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych (jsfp) są zobowiązane do sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych. W celu wyodrębnienia wydatków strukturalnych z wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym jednostka powinna prowadzić dodatkową ewidencję, która umożliwi ustalenie wysokości wydatków poniesionych na cele strukturalne.

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2012 rok określa rozporządzenie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozp. spraw.). Załącznik nr 40 do tego rozporządzenia zawiera instrukcję sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych. Obowiązują dwa odrębne wzory:

  • Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) – wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

  • Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych – wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia.

[...]

Autorka jest ekonomistą, specjalistą w zakresie sprawozdawczości jednostek sektora samorządowego, zastępcą naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.