Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2011 » Kontrola finansowa » Sprawozdania Rb-WSa, Rb-WSb

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Lucyna Kuśnierz

Sprawozdania Rb-WSa, Rb-WSb

Zbliża się termin przekazania rocznych sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2010 rok. Jednostki muszą pamiętać o sporządzeniu ich według nowych wzorów i nowej klasyfikacji.

Sposoby, formy i terminy sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2010 rok określa nowe rozporządzenie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a szczegóły ujęto w instrukcji umieszczonej w załączniku nr 40 do rozporządzenia.

W odróżnieniu od lat ubiegłych do wykazania wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2010 roku należy stosować dwa odrębne wzory:

  • Rb-WSa - roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst);
  • Rb-WSb - roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych (jsfp).

Wydatki strukturalne - pojęcie

Wydatki strukturalne to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania), określonych i opisanych w obowiązującej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

[...]

Autorka jest ekonomistą, specjalistą w zakresie sprawozdawczości budżetowej, zastępcą naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.