Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Styczeń 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Faktura pro forma

Kwestia wystawiania faktur pro forma nie została uregulowana w żadnych przepisach. W praktyce faktura ta jest najczęściej wystawiana przed dostawą lub wykonaniem usługi i ma charakter informacyjny - zawiera dane o wielkości dostawy, zakresie usługi i wartości przyszłej należności. Często faktura pro forma stanowi również podstawę dokonania przedpłaty. W odpowiedzi na pytanie Czytelnika wyjaśniamy zasady księgowania faktur pro forma.

więcej »

Rb-WS w praktyce

Choć w 2009 roku nie zmieniły się zasady sporządzania sprawozdania Rb-WS, nadal wiele jednostek ma problemy z prawidłowym jego wypełnieniem. Najwięcej wątpliwości dotyczy samego kwalifikowania wydatków do wydatków strukturalnych.

więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2010

Dotacje z budżetu samorządu dla ochotniczej straży pożarnej

Ochotnicza straż pożarna może otrzymywać środki pieniężne w formie dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy prawa nie wskazują jednak wprost, które organy są właściwe do podejmowania decyzji w tej sprawie ani jakie jest przeznaczenie dotacji.

więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2010

Trzynastka w budżetówce

Do końca marca pracownikom jednostek sfery budżetowej powinno zostać wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyjaśniamy, komu i w jakiej wysokości przysługuje tzw. trzynastka.

więcej »