Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Dyscyplina finansów publicznych w czasie pandemii COVID-19

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 spowodowało konieczność odmiennego spojrzenia na delikty naruszające dyscyplinę finansów publicznych. Nowe przepisy w określonych przypadkach wyłączyły możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób, którym wcześniej należałoby postawić zarzuty.

więcej »

Ewidencja kar umownych

Kary umowne stanowią jedną z kategorii należności jsfp, a ich niedochodzenie podlega odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W specustawie mającej na celu łagodzić skutki wystąpienia koronawirusa wprowadzono jednak mechanizmy, które pozwolą zamawiającym na odstąpienie od naliczenia kary umowne i uniknięcie odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i odszkodowawczej.

więcej »

Podatkowe regulacje ochronne związane z walką z COVID-19

Parlament proceduje obecnie kolejną już wersję „tarczy antykryzysowej”. Tempo zmian przepisów sprawia, że zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe mają wątpliwości, jak te regulacje interpretować i stosować. Warto zatem przyjrzeć się bliżej wybranym rozwiązaniom podatkowym ujętym w specustawach i w towarzyszących im rozporządzeniach.

więcej »

Potrącenie należności z wynagrodzenia – nowe zasady

Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń to istotne narzędzie ochrony prawa do wynagrodzenia. W ostatnim czasie powstała potrzeba wzmocnienia mechanizmów ochronnych, dlatego ustawodawca zdecydował o zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń, jeśli w związku z pandemią doszło do obniżenia wynagrodzenia pracownika lub utraty źródła dochodu przez członka jego rodziny.

więcej »

Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

Do zamawiających wpływają zawiadomienia wykonawców o wystąpieniu siły wyższej w postaci epidemii SARS-CoV-2. Niestety często nie są one skonkretyzowane ani poparte dowodami potwierdzającymi wpływ epidemii na wykonanie umowy. Czy takie zawiadomienie wystarczająco chroni przed prawnymi konsekwencjami zmiany umowy lub niedochodzenia kar umownych?

więcej »

Zmiany w projektach współfinansowanych ze środków UE

Obok ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową parlament uchwalił na początku kwietnia również specustawę modyfikującą dotychczasowe regulacje odnoszące się do programów operacyjnych. Warto przeanalizować najważniejsze rozwiązania wynikające z tej ustawy, w szczególności pod kątem trwających projektów.

więcej »