Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2017 » Budżet i podatki » Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony szkoleniowiec, doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst.

Jaką stawką należy opodatkować wynajem sali gimnastycznej? Czy w tej kwestii wymagana jest opinia statystyczna?

Obecnie zasadnicza stawka VAT wynosi 23%. Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi zawierają załączniki do ustawy o VAT. W załączniku nr 3, dotyczącym stawki w wysokości 8%, zawarto w pozycji nr 179 odwołanie do symbolu klasyfikacji PKWIU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Na mocy zaś art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W mojej ocenie, jeżeli świadczona przez jst usługa może być zaklasyfikowana do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, będzie korzystać z obniżonej stawki VAT. Jeżeli więc wynajem sali służy prowadzeniu aktywności sportowej, organizowaniu rozgrywek, prowadzeniu zajęć gimnastycznych czy rozgrywaniu meczów – stawka w wysokości 8% znajdzie zastosowanie. Jeśli jednak wynajem sali nie dotyczy sportu, lecz działalności gospodarczej firmy (np. promocji garnków, spotkań firmowych, organizacji przyjęć okolicznościowych, np. komunii), będzie należało zastosować stawkę podstawową. Wszystko zależy od przedmiotu danej umowy.

Moim zdaniem podatnik ma prawo samodzielnie zaklasyfikować daną usługę, jednakże w przypadku wątpliwości warto poprosić o interpretację (opinię) statystyczną. Nie jest ona absolutnie warunkiem zastosowania niższej stawki. Nie jest też wiążąca – ani dla podatnika, ani dla organów podatkowych. Jest jedynie wskazówką, jednym z elementów dowodowych w ewentualnym postępowaniu.

Powyżej zaprezentowaną opinię potwierdza np. interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2013 r. (IPPP1/443-587/13-2/AW). Zdaniem organu:

działalność polegająca na wynajmie wybudowanego obiektu sportowego – kortu tenisowego – na cele związane z działalnością sportową, sklasyfikowana wg PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Podobne rozstrzygnięcie wydała Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 10 sierpnia 2012 r. (IPTPP1/443-387/12-5/AK), gdzie podkreślono, że o zastosowaniu obniżonej stawki decyduje to, czy sala sportowa jest wykorzystywana zgodnie z jej charakterem – jeżeli tak, jej wynajęcie klubom, firmom, instytucjom oraz osobom fizycznym podlega opodatkowaniu 8% VAT.

Należy jednak zauważyć, że stanowiska organów podatkowych w omawianej kwestii nie są jednolite. Pojawiają się bowiem również interpretacje różnicujące usługi na najem i „udostępnienie” na podstawie odpłatności za wstęp (bilet). Zdaniem niektórych organów jedynie te drugie mają prawo korzystać z niższej stawki VAT. Interpretacje te bazują na wąskim rozumieniu kodu klasyfikacji PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Przykładem takiego stanowiska jest interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 marca 2015 r. (ILPP1/443-1083/14-6/AW). Organ stwierdził, że:

w sytuacji, gdy – jak wskazał wnioskodawca – część (...) usług wynajmu świadczonych na podstawie umowy najmu w całości lub w części hali sportowej lub krytej pływalni, na określony czas, podmiotom gospodarczym, innym jednostkom organizacyjnym, np. szkołom, klubom sportowym, zespołom opieki zdrowotnej, stowarzyszeniom sportowym, indywidualnym trenerom sportowym, na cele prowadzonej przez nich działalności, oraz osobom fizycznym, mieści się w grupowaniu PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”, to zainteresowany jest zobowiązany opodatkować (...) czynności związane z wynajmem (...) obiektów sportowych stawką podstawową w wysokości 23%, ponieważ dla tych usług ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT.

(…) obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego, czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu stanu faktycznego, (...) należy stwierdzić, że o ile świadczone usługi polegające na udostępnieniu całości lub części hali sportowej lub krytej pływalni będących obiektami sportowymi, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu – niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja, czy uprawianie sportu – są sklasyfikowane, jak wskazał zainteresowany, w PKWiU 93.11.10.0, wówczas są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji nr 179 załącznika nr 3 do ustawy, tj. usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.