Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2010 » Rachunkowość » Druki ścisłego zarachowania

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Przemysław Walentynowicz

Druki ścisłego zarachowania

 • Druki wykorzystywane w wydziałach finansowych
 • Instrukcja postępowania z drukami
 • Kontrola druków
 • Niszczenie druków

Specyfika zadań jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst), ich różnorodność oraz nadane jednostce uprawnienia mają decydujący wpływ na rodzaje druków ścisłego zarachowania, które jednostka wykorzystuje w swojej bieżącej działalności.

Trzeba pamiętać, że aby dokument mógł zostać zakwalifikowany jako druk ścisłego zarachowania, powinien spełniać wszystkie poniższe warunki:

 1. treść merytoryczna i przeznaczenie druku mają wpływ na określone operacje gospodarcze, których efektem finalnym są wymierne korzyści materialne lub pieniężne;
 2. druk ma numer identyfikacyjny i nazwę;
 3. jego przeznaczenie wymaga przechowywania w określonych warunkach uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych;
 4. obrót drukami jest odnotowywany w sposób ściśle określony w wewnętrznych dokumentach normatywnych.

Brak rzetelnej ewidencji i nadzoru nad obiegiem może być przyczyną wielu niepożądanych zjawisk i nadużyć.

Druki wykorzystywane w wydziałach finansowych

Rodzaje druków ścisłego zarachowania najczęściej występujących w komórkach finansowych jst to:

Trzeba pamiętać, że podstawą zakwalifikowania nowych dokumentów do druków ścisłego zarachowania jest każdorazowo zarządzenie wewnętrzne przewodniczącego zarządu jst (wójta, burmistrza, prezydenta).

 1. arkusze spisu z natury,
 2. kwitariusze przychodowe,
 3. bloczki opłaty targowej,
 4. kasa przyjmie - KP,
 5. czeki gotówkowe,
 6. gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy,
 7. gwarancje zapłaty wadium.

Oczywiście w razie potrzeby katalog ten może być rozszerzony.

[...]

Autor jest specjalistą w zakresie rachunkowości budżetowej, szkoleniowcem, był głównym księgowym jednostki budżetowej i naczelnikiem wydziału finansowego jst.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.