Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2009 » Kadry i płace » Urlop macierzyński i wychowawczy

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Katarzyna Majewska

Urlop macierzyński i wychowawczy

Od początku 2009 roku obowiązują nowe przepisy regulujące urlop macierzyński i wychowawczy. Przewidują one między innymi stopniowe zmiany wymiaru urlopu macierzyńskiego w ciągu kolejnych kilku lat.

Urlop macierzyński jest szczególnym okresem ochronnym dla kobiety, który ma służyć regeneracji jej sił po urodzeniu dziecka, zapewnieniu opieki noworodkowi, a także wzmocnieniu więzi rodzicielskiej. Przysługuje on kobiecie, która urodziła dziecko i która pozostaje w stosunku pracy.

Wymiar urlopu macierzyńskiego określa przepis art. 180 kodeksu pracy. Jest on uzależniony od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie wynosi on 20 tygodni, w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie - 31 tygodni, w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie - 33 tygodni, w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie - 35 tygodni, w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie - 37 tygodni. Wyższe wymiary urlopu macierzyńskiego przysługują od 1 stycznia 2009 r. i mają zastosowanie również w stosunku do pracowników, którzy w tym czasie przebywali na urlopie macierzyńskim.

Część urlopu macierzyńskiego dla ojca

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. W takiej sytuacji po porodzie pracownicy przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania całego wymiaru urlopu.

PRZYKŁAD 1

Pracownica ma umowę o pracę zawartą na czas określony do końca 2008 r. W styczniu 2009 r. urodzi dziecko. Jej umowa ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. Jednak nie skorzysta ona z urlopu macierzyńskiego z uwagi na rozwiązanie umowy. W takim przypadku przysługiwać jej będzie jedynie zasiłek macierzyński.

Pracownica nie jest zobowiązana do wykorzystania urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Pod pewnymi warunkami może zrezygnować z jego części na rzecz ojca - pracownika wychowującego dziecko. Warunki są następujące: pracownica wykorzystała po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz ojciec złożył pisemny wniosek w tej sprawie.

Jeżeli zostanie podjęta taka decyzja, pracownica najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do pracy składa pracodawcy wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu, do którego dołącza zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika - ojca, potwierdzające termin rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego. Termin ten przypada bezpośrednio po terminie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Wniosek pracownicy jest wiążący dla pracodawcy.

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko również składa do pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego w wymiarze odpowiadającym części urlopu niewykorzystanego przez matkę. Przedstawia przy tym zaświadczenie o wykorzystaniu przez matkę dziecka urlopu macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 14 tygodni i jej oświadczenie o rezygnacji z pozostałej części tego urlopu.

[...]

Autorka jest prawnikiem, ekspertem w zakresu prawa pracy, wykładowcą prawa, szkoleniowcem służb kadrowych, ławnikiem w sądzie pracy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.