Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2018 » Budżet i podatki » Odliczenie VAT od wydatków na modernizację targowiska

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Odliczenie VAT od wydatków na modernizację targowiska

Czy w związku z prowadzeniem działalności opodatkowanej na terenie targowiska gmina ma prawo do odliczenia całej kwoty VAT wykazanej na fakturach związanych z przebudową i modernizacją takiej nieruchomości?

W wyroku z 29 sierpnia 2017 r. (I FSK 1148/15) Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) zajął stanowisko w sprawie wydatków gminy poniesionych na przebudowę i modernizację targowiska.

Opis stanu faktycznego

W 2012 r. gmina dokonała przebudowy oraz modernizacji targowiska. W ramach tej inwestycji poniosła wydatki na:

  • opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją targowiska;
  • gruntowną przebudowę kanalizacji sanitarno-deszczowej zlokalizowanej na terenie targowiska;
  • gruntowną przebudowę nawierzchni płyty targowiska;
  • gruntowną przebudowę ogrodzenia targowiska.

Gmina wyjaśniła, że inwestycja została sfinansowana w całości ze środków gminy i stanowi nierozłączną całość (zmodernizowane targowisko miejskie jest traktowane jako jeden środek trwały). Wszystkie faktury dokumentujące zakup towarów oraz usług związanych z inwestycją zostały wystawione na gminę. Inwestycja została oddana do użytkowania w grudniu 2012 r. i dotychczas gmina nie dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów oraz usług związanych z targowiskiem.

Organ podatkowy stwierdził, że gminie przysługuje jedynie prawo do odliczenia podatku według udziału procentowego określonego zgodnie z art. 86 ust. 7b w związku z art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Stanowisko NSA

Sąd zwrócił uwagę, że treść art. 86 ust. 7b ustawy o VAT dotyczy nakładów ponoszonych na nabycie oraz wytworzenie nieruchomości stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, których nie da się w całości przypisać do działalności gospodarczej. Wówczas podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

NSA, rozpatrując kwestię kwalifikacji nieruchomości gminnej w postaci targowiska, zauważył jednak, że w opisanym stanie faktycznym nieruchomość ta jest w całości wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym specjalizującym się w rozliczeniach jst. Prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.