Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2010 » Budżet i podatki » Tajemnica skarbowa

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Agata Dzięgiel-Matras

Tajemnica skarbowa

Informacje dotyczące podatników podatków samorządowych, np. o wysokości ich zaległości, objęte są tajemnicą skarbową, a ich ujawnienie grozi odpowiedzialnością karną. Zakaz udostępniania takich informacji przewiduje jednak szereg wyjątków.

Rys. B. Brosz

Nie można udostępniać danych o wysokości indywidualnych zaległości podatkowych osobom i podmiotom do tego nieuprawnionym, tj. radnym gminy i ich komisjom (np. komisji rewizyjnej), dziennikarzom, innym podatnikom czy biurom obrotu nieruchomościami. Wynika to z art. 293-299 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op). Ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową jest zagrożone odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 306 op.

Podmioty zobowiązane do przestrzegania tajemnicy skarbowej

Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, zgodnie z art. 294 § 1 op, zobowiązane są osoby mające bezpośredni dostęp do informacji objętych tą tajemnicą.

W zakresie podatków i opłat samorządowych do kręgu osób zobowiązanych do przestrzegania tajemnicy skarbowej należą wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz pracownicy urzędów ich obsługujących, czyli pracownicy urzędu gminy (miasta) mający dostęp do danych objętych tajemnicą. Przestrzegać jej muszą także osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w samorządowym organie podatkowym.

Wymienione powyżej osoby muszą złożyć na piśmie przyrzeczenie o treści: "Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej".

Do przestrzegania tajemnicy skarbowej zobowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą w związku z wykonywaną przez nich pracą (pełnomocnicy podatników, prokuratorzy, sędziowie, pracownicy NIK).

Udostępnianie danych objętych tajemnicą skarbową

Dane objęte tajemnicą mogą zostać udostępnione, ale tylko podmiotom i organom wyszczególnionym w art. 298 i 299 op.

[...]

Autorka jest ekspertem w zakresie podatków i opłat lokalnych, doświadczonym wykładowcą; pracowała w Urzędzie Miasta Krakowa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.