Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Rachunek VAT dla urzędu jst – ewidencja podzielonej płatności

Konsekwencją zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przez podatników VAT, którzy są nabywcami towarów lub usług świadczonych przez jst, są operacje pieniężne na bankowych rachunkach VAT. Sposób ewidencjonowania tych operacji na kontach budżetu jst oraz samorządowych jednostek budżetowych powinien zostać określony przez organ wykonawczy jst i stosowany przez jednostki objęte centralizacją podatku VAT.

więcej »

Elementy polityki rachunkowości, zasady dokonywania zmian i uproszczeń

Od 2018 r. opisane w polityce rachunkowości uproszczenia muszą zostać ujawnione w informacji dodatkowej. Jednym z bardziej skomplikowanych problemów związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego jest prezentacja uproszczeń wszystkich jednostek w łącznej informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostkę nadrzędną lub zarząd jst.

więcej »
Finanse Publiczne - Listopad 2018

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Bardzo często pracodawcy, aby uatrakcyjnić warunki pracy, oferują pracownikom różnego typu bonusy. Jednym z nich jest samochód służbowy z możliwością wykorzystywania go również do celów prywatnych. Niejednokrotnie problemem okazuje się wówczas rozdzielenie celów prywatnych i służbowych oraz ustalenie wysokości przychodu podatkowego pracownika.

więcej »

Symbol 4990 w sprawozdawczości budżetowej

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza symbol 4990, w jakich przypadkach go stosować i w jakim sprawozdaniu wykazywać.

więcej »
Finanse Publiczne - Listopad 2018

Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki nią finansowane

Choć ustawodawca wskazał, że w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, to jednocześnie sformułował przepisy szczególne dotyczące naliczania tej należności. Pewną komplikacją mogą być także regulacje dotyczące wyznaczenia organu egzekucyjnego. Warto o tym pamiętać, tworząc procedury windykacji opłaty w gminie.

więcej »