Finanse publiczne

Strona główna » Lipiec 2017 » Budżet i podatki » Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony szkoleniowiec, doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst.

Jednostka poinformowała wszystkich swoich dostawców, że od momentu centralizacji powinni wystawiać faktury na gminę, a nie na jednostkę. Mimo to niektórzy dostawcy nadal wystawiają faktury, na których widnieją dane jednostki zamiast nazwy i numeru NIP gminy. Czy można dokonać płatności na podstawie takiej faktury? Czy jednostka ma wówczas prawo do odliczenia? Czy powinna odsyłać takie faktury z prośbą o fakturę korygującą, czy też może wystawić notę korygującą?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest złożona. Przede wszystkim należy wskazać, że kwestia opłacenia takiej faktury nie jest ściśle związana z przepisami regulującymi rozliczenia VAT. Uzależnienie zapłaty od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury może ewentualnie wynikać z umowy zawartej z dostawcą.

Inną sprawą jest to, czy faktura jest prawidłowa i czy gmina może odliczyć z tego tytułu VAT. Od 1 października 2016 r. obowiązują przepisy tzw. specustawy centralizacyjnej, czyli ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych […] przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst). Na mocy art. 3 tej ustawy jst były zobowiązane do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Z kolei na mocy art. 4 specustawy każda jst, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, z dniem podjęcia wspólnych rozliczeń z tymi jednostkami wstąpiła we wszystkie ich prawa i obowiązki przewidziane w przepisach dotyczących podatku. Ustawa wprowadziła zatem pewnego rodzaju sukcesję podatkową, a w konsekwencji gmina ma – moim zdaniem – prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 106k ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki (z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15), może wystawić notę korygującą (wymaga ona akceptacji wystawcy faktury). Dotychczas organy podatkowe uznawały, że błąd polegający na ujęciu na fakturze niewłaściwego nabywcy jest wadą na tyle istotną, iż wystawienie przez niego noty jest niewystarczające. Uważam, że biorąc pod uwagę przepisy ustawy centralizacyjnej przewidujące sukcesję podatkową, można uznać za dopuszczalne wystawienie noty w okresie przejściowym (dostosowywania się do nowych regulacji). Bezpieczniej będzie jednak dochodzić od wystawcy właściwie wystawionej faktury.


Po przeliczeniu prewspółczynnika okazało się, że wynosi on 1,9%. Współczynnik wynosi natomiast 25%. Czy w tej sytuacji jednostka ma obowiązek odliczać VAT, stosując sam współczynnik?

Jednostka nie ma obowiązku odliczania VAT, jednak ma takie prawo. Podejmując decyzję w tej sprawie, należy mieć na względzie zasadę gospodarności środkami publicznymi. Jednocześnie trzeba jednak zauważyć, że w opisanym przypadku odliczenie z każdej faktury będzie miało minimalną efektywność. Do faktury dotyczącej kosztów mieszanych należy bowiem najpierw zastosować pre­współczynnik, a następnie otrzymany wynik trzeba jeszcze pomniejszyć o współczynnik. To oznacza, że stosując prewspółczynnik 2% (po zaokrągleniu jego wartości w górę) do widniejącej na fakturze kwoty VAT w wysokości 1000 zł, jednostka otrzyma 20 zł. Po pomniejszeniu tego wyniku o współczynnik kwota VAT do odliczenia zostanie zredukowana do 5 zł. Przy tak małym współczynniku radziłabym raczej skupić się na bezpośrednim przyporządkowaniu danego wydatku do rodzaju sprzedaży, np. przy zastosowaniu odpowiedniego klucza.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.