Finanse publiczne

Strona główna » Kwiecień 2019 » Budżet i podatki » Prewspółczynnik VAT czy pełne odliczenie podatku

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Prewspółczynnik VAT czy pełne odliczenie podatku

Wyrok NSA z 15 listopada 2018 r. wpisuje się w spór o obowiązek ustalania prewspółczynnika VAT w określonych sytuacjach. Wyrok jest kluczowy dla wszystkich jsfp mierzących się obecnie z niezwykle restrykcyjnym podejściem organów podatkowych odmawiających odliczenia VAT w sposób, który jednostka uzna za właściwy dla struktury jej działalności.

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) wydał 15 listopada 2018 r. wyrok (I FSK 832/18) w sprawie odliczenia VAT od inwestycji dokonywanych przez zarząd transportu miejskiego (dalej: ZTM), związanych z działalnością tej jednostki. Zgodnie ze statutem ZTM (jednostki gminy) przedmiotem jego działalności jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Czynności opodatkowane i nieopodatkowane

Przychody osiągane przez ZTM dzielą się na przychody z tytułu czynności opodatkowanych VAT oraz przychody z tytułu czynności nieobjętych zakresem ustawy o VAT. Do pierwszej ze wskazanych grup należy zaliczyć przychody, których źródłem jest m.in. sprzedaż usług komunikacji miejskiej, dzierżawa dworca, dzierżawa taboru autobusowego czy dzierżawa miejsc pod reklamę na wiatach przystankowych. Przychody z tytułu czynności nieobjętych zakresem ustawy o VAT to z kolei m.in. opłata dodatkowa za jazdę bez biletu, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, odszkodowania od ubezpieczyciela, opłata za wydanie przewoźnikom zezwoleń na przewóz osób czy też opłata z tytułu udostępniania przewoźnikom przystanków i dworca.

Obowiązek stosowania prewspółczynnika

Gmina uznała, że nie będzie zobowiązana do stosowania pre­współczynnika przy dokonywaniu odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych przez ZTM, związanych z działalnością tej jednostki. Z kolei zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czynności prawne polegające na pobieraniu opłat z tytułu korzystania z przystanków i dworca należą do imperium uprawnionego organu zarządzającego daną drogą publiczną i infrastrukturą jej towarzyszącą, wyposażonego w kompetencje do orzekania w tych sprawach, realizującego zadania publiczne wynikające z ustawowego powołania do pełnienia funkcji zarządcy dróg. Pobieranie przez samorząd opłat (daniny publicznej) za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych jest przejawem wykonywania władztwa publicznego. W świetle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT jednostka samorządowa nie jest więc w tym przypadku podatnikiem VAT.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym specjalizującym się w rozliczeniach jst. Prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej (jrudzka@podatkisamorzadu.pl, www.podatkisamorzadu.pl).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.