Finanse publiczne

Strona główna » Kwiecień 2012 » Kadry i płace » Zmiana wynagrodzenia a podstawa zasiłku chorobowego – przykłady

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Kamil Szymański

Zmiana wynagrodzenia a podstawa zasiłku chorobowego – przykłady

Pokazujemy, jak naliczać podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku, gdy pracownikowi zmienia się wymiar czasu pracy – przed lub po chorobie.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa) podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Skoro tak, to zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie choroby nie ma co do zasady znaczenia dla wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego.

Zmiana wymiaru etatu

Na sposób liczenia podstawy zasiłku chorobowego może mieć natomiast wpływ zmiana wynagrodzenia za pracę, która nastąpiła wskutek zmiany wymiaru etatu. Ta jednak musi nastąpić w miesiącu powstania niezdolności do pracy lub wcześniej. Stosownie do art. 40 ustawy w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36 ustawy.

[...]

Autor jest radcą prawnym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.