Finanse publiczne

Strona główna » Kwiecień 2011 » Rachunkowość » Ewidencja kosztów działalności operacyjnej

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Monika Kaczurak-Kozak

Ewidencja kosztów działalności operacyjnej

W wyniku likwidacji gospodarstw pomocniczych część wykonywanych przez nie zadań przejęły jednostki budżetowe. W związku z tym w niektórych jednostkach budżetowych, które wcześniej ograniczały ewidencję kosztów tylko do układu rodzajowego, konieczne będzie prowadzenie kont zespołu 5.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) przez koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

W teorii rachunkowości wskazuje się na grupowanie kosztów zwykłej działalności operacyjnej:

  1. w układzie rodzajowym, który obejmuje koszty proste, tj. niepodzielne na bardziej szczegółowe pozycje, niezależnie od tego, czy zostaną one zaliczone do kosztów okresu bieżącego czy do kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych;
  2. w układzie funkcjonalnym (podmiotowym), który obejmuje koszty w przekroju miejsc ich powstawania.

[...]

Autorka jest wykładowcą, specjalizuje się w rachunkowości budżetowej i zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.