Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2018 » Budżet i podatki » Opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie a podatek VAT

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie a podatek VAT

Od września w jednej z placówek zespołu ekonomiczno--administracyjnego szkół (ZEAS) dzieci korzystają z przedłużonego pobytu w przedszkolu oraz z wyżywienia w formie cateringu (co do tej pory nie funkcjonowało w żadnej z placówek). Szkoła podpisała umowę z firmą cateringową, która na tej podstawie codziennie dostarcza posiłki, a za wykonane usługi wystawia fakturę. Wpłaty za posiłki i przedłużony pobyt dzieci w przedszkolu są wnoszone przez rodziców na konto szkoły. Czy ZEAS również powinien wystawiać fakturę VAT z adnotacją, że sprzedaż jest zwolniona z podatku? W innych placówkach ZEAS wystawia fakturę zbiorczą na koniec miesiąca, ale tam szkoły same przygotowują posiłki, natomiast w tym przypadku szkoła dokonuje zakupu już gotowych dań.

Odpowiada: Joanna Rudzka

W związku z wejściem w życie tzw. ustawy centralizacyjnej, czyli ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (...) przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst), jednostki te były zobowiązane do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. W konsekwencji jst zostały zobligowane do rozliczania na potrzeby VAT obrotów dotąd nierozpoznawanych, co rodziło wiele wątpliwości w praktyce.

Opodatkowanie czynności szkół i przedszkoli

Dotychczas organy podatkowe zajmowały sprzeczne stanowiska w materii opodatkowania czynności szkół i przedszkoli, jak również usług opiekuńczych. W praktyce urzędy skarbowe, w toku prowadzonych postępowań, akceptowały traktowanie tych wpływów jako niepodlegających VAT. W wydawanych oficjalnie interpretacjach indywidulanych prawa podatkowego Minister Finansów (obecnie Szef Krajowej Informacji Skarbowej – dalej: KIS) nakazywał jednak opodatkowanie tych wpływów podatkiem VAT (na szczęście traktując je jako zwolnione z VAT). Zdaniem KIS nawet opłaty czysto administracyjne, np. z tytułu wydania legitymacji czy duplikatów świadectw, powinny podlegać opodatkowaniu (jako zwolnione z VAT). Takie stanowiska powodowały nowe obciążenia administracyjne dla wielu jednostek budżetowych, ponieważ większość jst zaczęła po centralizacji rozliczać takie wpływy dla potrzeb VAT (w rejestrach, deklaracjach, JPK). Takie rozwiązanie było uznawane za bezpieczniejsze, jednak jednocześnie w wyniku wzrastającej liczby obowiązków stało się źródłem masowej krytyki dla podejścia KIS i skutkowało licznymi postępowaniami sądowymi.

Przełom w orzecznictwie

Obecnie można rozważyć ewentualną zmianę praktyki wynikającej ze stanowiska KIS, ponieważ pojawia się coraz liczniejsze orzecznictwo potwierdzające brak konieczności opodatkowania omawianych wpływów.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym specjalizującym się w rozliczeniach jst. Prowadzi kancelarię Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej (jrudzka@podatkisamorzadu.pl / www.podatkisamorzadu.pl).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.