Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Styczeń 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont zakres sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono o „Informację dodatkową”. Szczegółowo omawiamy sposób prezentowania danych w tej części sprawozdania.

więcej »

Należności z tytułu zbycia, najmu i dzierżawy nieruchomości w sprawozdaniu Rb-N

Jak w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych prawidłowo wykazywać należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali i budynków oraz najmu i dzierżawy nieruchomości?

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2017

Sporządzanie sprawozdania Rb-40

  • Podmioty składające sprawozdanie

  • Terminy przekazywania sprawozdań przez poszczególne jednostki

  • Najistotniejsze zasady sporządzania sprawozdania

więcej »

Prawo do wyrównania dodatku stażowego

Nierzadko zdarza się, że pracownicy już w trakcie trwania stosunku pracy dostarczają dodatkowe dokumenty, potwierdzające wcześniejsze okresy zatrudnienia lub inne okresy wpływające na staż pracy. Pracownicy działów kadr stają wówczas przed dylematem, w jaki sposób zaliczać te okresy i czy należy wyrównać wstecz wysokość należnego pracownikowi dodatku stażowego.

więcej »
Finanse Publiczne - Grudzień 2017

Konsekwencje dofinansowania wadliwego projektu

Instytucje kontrolujące wskazują, że środki unijne przekazane na dofinansowanie projektu, który w efekcie okazał się wadliwy, podlegają zwrotowi. Beneficjenci argumentują jednak, że dokładniejsza ocena projektów przez instytucje przyznające środki pozwoliłaby im uniknąć dotkliwych konsekwencji finansowych i personalnych. Spór ten zazwyczaj znajduje finał przed sądem administracyjnym.

więcej »