Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2010 » Rachunkowość » Księgowanie wydatków niewygasających

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Małgorzata Iwaniec

Księgowanie wydatków niewygasających

Przedstawiamy zasady ewidencji wydatków niewygasających w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej, a także obowiązki związane z ujmowaniem tych wydatków w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

Podstawą gospodarki finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) jest ustawa (uchwała) budżetowa uchwalana na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa oraz budżetu jst wygasają z upływem roku budżetowego, z pewnymi wyjątkami.

Niewygasające wydatki budżetu państwa

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) do 15 grudnia roku budżetowego Rada Ministrów może ustalić w drodze rozporządzenia wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w podziale na części, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków oraz grupy wydatków). W tej sprawie Rada Ministrów musi uzyskać opinię sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. W rozporządzeniu należy określić ostateczny termin dokonania wydatków niewygasających, nie dłuższy niż 31 marca następnego roku budżetowego.

[...]

Autorka jest specjalistą w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego, pracownikiem urzędu miejskiego, ma tytuł CGAP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.