Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2009 » Rachunkowość » Wzór polityki rachunkowości

Brosz o finansach

Kwiecień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Dorota Skrzypska

Wzór polityki rachunkowości

Każda instytucja kultury ma obowiązek stworzyć i stosować przyjęte zasady rachunkowości. Przedstawiamy przykładową dokumentację w tym zakresie.

Księgi rachunkowe instytucji kultury mają być prowadzone w taki sposób, by odzwierciedlały prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Najważniejszym zadaniem rachunkowości prowadzonej w takiej instytucji jest bieżąca rejestracja operacji (zdarzeń) gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny.

W poprzednim numerze "Finansów Publicznych" omówione zostały zasady tworzenia dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętą do stosowania w instytucji kultury, w tym zasady wyceny aktywów i pasywów, tworzenia zakładowego planu kont, jak również możliwe uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

[...]

Autorka jest kierownikiem sekcji finansowo-księgowej jednostki sektora finansów publicznych, zajmowała stanowisko głównej księgowej w samorządowej jednostce budżetowej i samorządowej instytucji kultury. Doktorantka Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.