Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz
Zamów

Cena: 60,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Uchwalone 27 sierpnia 2009 r. ustawy:
o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w zamierzeniu mają realizować zapowiadaną od dawna reformę finansów publicznych. Akty te znacząco zmieniają zasady funkcjonowania finansów publicznych, wzmacniając oraz poszerzając ich jawność i przejrzystość, a także wykonując zobowiązania Polski wynikające z Programu Konwergencji oraz z Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.


PROMOCJA!
Cena: 60 zł
zamiast 248 zł
Oferta jest ważna do do 30 września br. lub do wyczerpania nakładu. Za zakup książki Członkom Klubu PRESSCOM przyznawany jest 1 pkt.


Prezentowany komentarz uwzględnia aktualny stan prawny, doktrynę i orzecznictwo oraz wskazuje, jaki wpływ na funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych wywierają obowiązujące standardy Unii Europejskiej.

Autorzy publikacji obszernie komentują każdy artykuł ustawy, wskazując jego zastosowanie w praktyce. Szczegółowej interpretacji poddają te zapisy, które od pierwszych miesięcy obowiązywania nowej ustawy wywołują najwięcej wątpliwości.

Komentarz skierowany jest do
praktyków reprezentujących służby finansowe jednostek sektora finansów publicznych oraz do wszystkich innych beneficjentów środków publicznych. Może być również przydatny studentom prawa i administracji, zarządzania oraz kierunków ekonomicznych.

Liczba stron: 816

Autorzy:

Maria Karlikowska - starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Prawa Finansowego, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Wiesława Miemiec - dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, pracownik Katedry Prawa Finansowego, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Zbigniew Ofiarski - prof. dr hab. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Finansowego, prorektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

Krystyna Sawicka - dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, pracownik Katedry Prawa Finansowego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Kościuszki 29

50-011 Wrocław

(+71) 797 28 46
(+71) 797 28 16