Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Budżet i podatki

Które czynności szkoły podlegają VAT?

Pytanie czytelnika
Lipiec - Sierpień, Joanna Rudzka

Czynności z zakresu edukacji publicznej i opieki społecznej – interpretacja MF

Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą bardzo kontrowersyjnego tematu, jakim jest opodatkowanie czynności wykonywanych przez jst w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej. Dokument zmienia dotychczasową linię interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe.
Lipiec - Sierpień, Joanna Rudzka

Transakcje powyżej 15 000 zł – zmiana podejścia organów skarbowych

Termin „jednorazowa wartość transakcji” występuje w przepisach ustawy Prawo przedsiębiorców w zasadniczo niezmienionej formie od początku obowiązywania tej ustawy, a więc od 2018 r. W ostatnim czasie zmieniła się jednak – na niekorzyść podatników – interpretacja organów podatkowych dotycząca tego, jak należy ustalać tę wartość.
Lipiec - Sierpień, Aleksander Gniłka

Obszary rewitalizacji – szczególne zasady opodatkowania gruntów

Grunty niezabudowane objęte granicami obszarów rewitalizacji podlegają szczególnym zasadom opodatkowania. Organy stanowiące gmin są zobowiązane ustalić dla nich odrębną stawkę podatku od nieruchomości. Prezentowane opracowanie obrazuje skalę trudności w stosowaniu tej stawki w praktyce.
Lipiec - Sierpień, Sławomir Czarnecki

Opodatkowanie OZE w świetle wyjaśnień Dyrektora KIS

Na początku tego roku Dyrektor KIS wydał kilka istotnych interpretacji dotyczących inwestycji w rozwój odnawialnych źródeł energii. Wyjaśnienia odnoszą się m.in. do rozszerzenia stawki 8% VAT na mikroinstalacje, do wyboru stawki właściwej dla inwestycji współfinansowanych z dotacji oraz do rozliczenia VAT od nadwyżek produkowanej energii.
Lipiec - Sierpień, Joanna Rudzka

Nowy JPK_VAT – prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 października br. jednostki samorządu mają obowiązek odpowiednio dostosować zasady rozliczania podatku do nowych przepisów. Wiąże się to z zasadniczą zmianą polegającą na wprowadzeniu nowego JPK_VAT, który stanie się dwuczęściowym dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację i ewidencję VAT.
Lipiec - Sierpień, Michał Kostrzewa

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony doradca podatkowy specjalizujący się w problemach podatkowych jsfp.

Maj - czerwiec 2020, Joanna Rudzka

Podatkowe regulacje ochronne związane z walką z COVID-19

Parlament proceduje obecnie kolejną już wersję „tarczy antykryzysowej”. Tempo zmian przepisów sprawia, że zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe mają wątpliwości, jak te regulacje interpretować i stosować. Warto zatem przyjrzeć się bliżej wybranym rozwiązaniom podatkowym ujętym w specustawach i w towarzyszących im rozporządzeniach.

Maj - czerwiec 2020, Joanna Rudzka

Tytuły dłużne wynikające z umów wieloletnich – prezentacja w WPF

Wraz z nową kategorią zobowiązań dłużnych wpływających na poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia pojawiła się również konieczność odpowiedniego zaprezentowania tego typu zobowiązań w WPF. Jak zatem ustalić i wykazać kwotę długu i poziom jego spłaty? Jak zmienią się zasady ustalania relacji ograniczającej wysokość spłaty długu w związku z epidemią?

Maj - czerwiec 2020, Anna Bandoch

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Z początkiem tego roku istotnie zmieniono zasady ustalania kwoty rekompensaty za odzyskiwanie należności wynikających z transakcji handlowych. Osoby zajmujące się ewidencją i windykacją należności w jednostce powinny więc zaktualizować swoją wiedzę na temat przesłanek ustalania wysokości tej rekompensaty.

Kwiecień 2020 , Zofia Wojdylak-Sputowska
« poprzednia