Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kadry i płace

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Styczeń 2020,

Świadczenia z zfśs na rzecz emerytów i rencistów – obowiązki płatnika

Pomoc socjalna przyznawana przez jednostkę emerytom i rencistom będącym jej byłymi pracownikami nie zawsze będzie zwolniona z opodatkowania. W razie konieczności naliczenia podatku dochodowego płatnik powinien przesłać drogą elektroniczną do urzędu skarbowego – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – roczną deklarację PIT-8AR.

Styczeń 2020, Aleksander Gniłka

Podmioty objęte systemem PPK

W uzasadnieniu do ustawy wdrażającej PPK wskazywano na powszechność tego rozwiązania, mającego zapewnić zatrudnionym wyższe środki na emeryturze. Istnieją jednak grupy zawodowe, które zostały całkowicie wyłączone z tego systemu. Co istotne, wyłączenia te dotyczą również sektora finansów publicznych.

Styczeń 2020, Marek Choczaj

Ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego

Płatnik składek, który zgłasza do ubezpieczeń powyżej 20 ubezpieczonych, musi – we właściwym terminie i wysokości – obliczyć i wypłacić zasiłek chorobowy osobie uprawnionej. Problematyczne może okazać się prawidłowe określenie okresu zasiłkowego w przypadku okresów choroby powtarzających się w pewnych odstępach czasu, a także rozstrzyganie sytuacji spornych.

Grudzień 2019, Tomasz Głębocki

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Grudzień 2019, Jarosław Jurga

Benefity pracownicze jako świadczenia z zfśs

Jednym z elementów systemu motywowania pracowników oraz wzmacniania ich relacji z pracodawcą są różnego rodzaju pozapłacowe korzyści, takie jak karty sportowe, dostęp do prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenie na życie. Sposób podatkowego i składkowego rozliczenia tego rodzaju świadczeń zależy przede wszystkim od źródła ich finansowania.

Listopad 2019 , Marek Choczaj

Zmiany PIT w drugiej połowie 2019 r. – nowe obowiązki pracodawcy

Osoby pracujące, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, będą mogły skorzystać z nowych przepisów zwalniających ich przychody z podatku. W artykule wyjaśniamy zasady przyznawania zerowego PIT-u dla młodych, a także inne zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Październik 2019, Aleksander Gniłka

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Październik 2019, Jarosław Jurga

Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy

Umowa zlecenia nie stanowi bezwzględnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, jeśli pracownik jest już ubezpieczony z tytułu innych umów. Wątpliwości w kwestii dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania składek mogą się pojawić wówczas, gdy pracownik zawarł kilka umów zlecenia lub na podstawie takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.

Wrzesień 2019, Tomasz Głębocki

Pojęcie czasu i miejsca pracy w definicji podróży służbowej

Przyznanie pracownikowi określonych należności z tytułu odbycia podróży służbowej wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy wyjazd służbowy spełnia definicję takiej podróży. Jest to szczególnie trudne, gdy w świetle umowy o pracę miejscem świadczenia pracy jest nie tylko siedziba pracodawcy, ale również określony obszar geograficzny.

Lipiec - Sierpień 2019 , Łukasz Paroń
« poprzednia