Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rubryki

III Forum Rachunkowości Budżetowej, 22-24 maja 2019 r., Zakopane – relacja

Odpowiedzialne wypełnianie obowiązków księgowego wymaga uważnego śledzenia zmian w przepisach, poszukiwania wiarygodnych wytycznych oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wdrażając rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę i tworząc procedury wewnętrzne, warto konsultować się z ekspertami i praktykami. Podczas III Forum Rachunkowości Budżetowej uczestnicy mogli zasięgnąć opinii specjalistów, zapoznać się z wprowadzonymi i planowanymi zmianami oraz rozwiać swoje wątpliwości dotyczące najbardziej problematycznych kwestii.

Lipiec - Sierpień 2019 ,

Wkład własny związany z udziałem uczestnika projektu w szkoleniu

Wniesienie wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na szkolenia w ramach projektu powinno zostać prawidłowo udokumentowane przez beneficjenta. Warto zauważyć, że przedłożenie listy płac nie jest wówczas optymalnym rozwiązaniem – nie gwarantuje ochrony danych o wynagrodzeniach i jednocześnie nie zawiera części wymaganych danych.

Lipiec - Sierpień 2019 , Grzegorz Bociański

Odpowiedzialność przedstawicieli jsfp za nieprawidłowości w projektach UE

Odpowiedzialność jednostki z tytułu nieprawidłowości w projektach unijnych pociąga za sobą również odpowiedzialność jej przedstawicieli. Co istotne, dotyczy to także urzędników, którzy nie zajmują eksponowanych stanowisk, a którzy mogą odpowiadać m.in. za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i za przestępstwo.

Maj 2019, Grzegorz Karwatowicz

X Forum Finansów Publicznych, 19–21 listopada 2018 r., Toruń - relacja

Zamknięcie roku 2018 – sprawozdawczość finansowa według nowych zasad

Styczeń 2019,

IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP, 3–5 grudnia 2018 r., Wrocław - relacja

Odpowiedzialność kierowników jednostek sektora publicznego jest bardzo szeroka, a podstawą do stwierdzenia naruszeń mogą być przepisy różnych aktów prawnych.

Styczeń 2019, KW

Dostosowanie polityki rachunkowości do specyfiki ewidencji projektów unijnych

Beneficjenci środków unijnych mają obowiązek stosowania odrębnych kont księgowych lub odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Prowadzenie takiej wyodrębnionej ewidencji powinno zostać odzwierciedlone – najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu – w zapisach obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości.

Październik 2018, Katarzyna Poterucha

Ochrona wniosku o dofinansowanie a prawo do informacji publicznej

Adresat wniosku o udzielenie informacji publicznej, dotyczącego danych zawartych we wniosku o dofinansowanie w konkursie, może mieć niekiedy uzasadnione podejrzenie, że próba uzyskania informacji nie wynika z dbałości o interes publiczny, lecz z realizowania interesów konkurencyjnego podmiotu. Wyjaśniamy, jakie przesłanki mogą stać się podstawą do odmowy udzielenia informacji.

Wrzesień 2018, Grzegorz Bociański

Rejestr podmiotów wykluczonych ze środków UE

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków UE, o wiele bardziej dotkliwą niż konieczność zwrotu środków czy zapłaty odsetek, jest wykluczenie z możliwości otrzymania środków unijnych w przyszłości. Wyjaśniamy, jakie przesłanki decydują o wykluczeniu i jakie działania może wówczas podjąć beneficjent.

Sierpień 2018, Grzegorz Kukowka

II Forum Rachunkowości Budżetowej, 21–23 maja 2018 r., Zakopane – relacja

W dobie nieustannych nowelizacji przepisów wpływających za zasady prowadzenia księgowości w jsfp uważne śledzenie zmian, ciągłe aktualizowanie swojej wiedzy oraz poszukiwanie wiarygodnych źródeł wykładni prawa staje się dla pracowników sfery budżetowej codziennym obowiązkiem. Wyjaśnienia udzielone przez ekspertów podczas II Forum Rachunkowości Budżetowej pozwoliły uczestnikom na uporządkowanie ogromu informacji oraz uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Lipiec 2018,

Gwarancje wynikające z indywidualnych interpretacji wytycznych

Pojęcie indywidualnych interpretacji przepisów prawa kojarzy się niemal wyłącznie z problemami podatkowymi. Coraz częściej jednak po podobny instrument sięgają beneficjenci środków unijnych. Okazuje się bowiem, że indywidualne interpretacje wytycznych mogą znacznie ułatwić prowadzenie projektu i pozwolić na uniknięcie ewentualnych korekt finansowych.

Maj 2018, Grzegorz Kukowka
« poprzednia