Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Zestaw wskaźników dla jst
2018-12-10, KW

Zestaw wskaźników dla jst

Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jst oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w jst w latach 2015–2017.

Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa przygotowane materiały mają charakter informacyjny i zostały opracowane, aby ułatwić ocenę sytuacji finansowej poszczególnych jst, a w szczególności ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań. Wskaźniki mogą być pomocne przy podejmowaniu przez jst decyzji o charakterze rozwojowym, ponieważ pozwalają na przeanalizowanie sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni kilku lat.

Więcej na: tinyurl.com/sytuacja-jst [dostęp: 27.11.2018].