Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Wyjazd integracyjny finansowany z zfśs
2018-11-06, KW

Wyjazd integracyjny finansowany z zfśs

Wyjazd integracyjny finansowany ze środków zfśs nie jest źródłem przysporzenia majątkowego dla pracownika, a zatem nie stanowi nieodpłatnego świadczenia, od którego należałoby naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych – potwierdził Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 października 2018 r. (0114-KDIP3-2.4011.504.2018.1.KP).

Rys. B. Brosz

Organ podatkowy powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), zgodnie z którym za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie); 
2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść; 
3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). 

Według Trybunału przysporzenie majątkowe nie ma miejsca, gdy pracodawca organizuje dla pracowników wyjazdy integracyjne czy szkolenia. Po stronie pracownika nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.