Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Szczególne rozwiązania dla pracowników

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
2020-04-15

Szczególne rozwiązania dla pracowników

W związku ze stanem zagrożenia koronawirusem wprowadzono szczególne rozwiązania dotyczące pracowników.
Rys. B.Brosz

Rys. B.Brosz

Nowe przepisy w tej sprawie (art. 3, 4, 12a i 31m ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, DzU poz. 374 ze zm.) stanowią m.in., że:

  • pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania;
  • zawiesza się wykonywanie obowiązków dotyczących przeprowadzania badań okresowych pracowników, a ponadto zachowują ważność orzeczenia lekarskie, które utraciły ją po 7 marca;
  • ubezpieczeni rodzice zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat, niepełnosprawnym lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dodatkowy zasiłek opiekuńczy.