Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Sprawozdawczość budżetowa na nowych zasadach
2017-12-04, KW

Sprawozdawczość budżetowa na nowych zasadach

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie sprawo­zdawczości budżetowej, które ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z 16 stycznia 2014 r. Zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania przepisów, rozszerzenia danych ujmowanych w sprawozdaniach jst oraz likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

Zmiany w zakresie budżetu jst dotyczą formularzy sprawozdań Rb-PDP i Rb-NDS oraz instrukcji do sprawozdań Rb-27S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-30S czy Rb-50. Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące przekazywania korekt sprawo­zdań do regionalnych izb obrachunkowych i Ministerstwa Finansów.

W zakresie budżetu państwa rozszerzono definicję środków w drodze oraz uaktualniono katalog symboli identyfikujących państwowe fundusze celowe. Zmiany dotyczą m.in. zasad sporządzania sprawozdań Rb-33, Rb-70, Rb-FUS, Rb-FER, Rb-28 Programy WPR.

W projekcie wprowadzono także zmiany w zakresie budżetu środków europejskich oraz wykazywania zobowiązań wynikających z umów PPP.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Projekt opublikowano na stronie: tinyurl.com/RCL-sprawozdawczosc [stan na 28.11.2017 r.].