Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Podział subwencji oświatowej
2019-01-07, KW

Podział subwencji oświatowej

Minister Edukacji Narodowej podpisała 18 grudnia 2018 r. rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (DzU z 2018 r., poz. 2446).

W algorytmie podziału uwzględniono zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest prognozowane większe zapotrzebowanie na rynku pracy, wyodrębniono środki na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wprowadzono 2 wagi różnicujące dotację ze względu na typ szkół (0,025 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 0,012 dla uczniów szkół ponadpodstawowych).

Ponadto w algorytmie na 2019 r. uwzględniono m.in. zwiększenie subwencji naliczanej dla tych jst, które prowadzą lub dotują szkoły ponadpodstawowe w związku z rekrutacją dwóch roczników dzieci od 1 września 2019 r.