Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Podatki w ramach umów PPP
2018-01-16, KW

Podatki w ramach umów PPP

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące rozliczania podatku VAT, PIT i CIT od transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).

Objaśnieniami objęto jeden z wariantów PPP, w którym strona publiczna zleca stronie prywatnej zaprojektowanie i wybudowanie obiektu na nieruchomości jsfp, a następnie – zarządzanie obiektem (w zamian za opłatę za dostępność) do czasu przekazania go stronie publicznej po zakończeniu umowy. W dokumencie opisano:

  • traktowanie dla celów VAT usług świadczonych przez partnera prywatnego;
  • obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania VAT oraz fakturowanie w zakresie usługi projektowej i budowlano-montażowej, usługi utrzymania i zarządzania oraz usługi finansowej polegającej na rozłożeniu w czasie płatności wynagrodzenia za usługę projektową i budowlano-montażową;
  • przychody podlegające opodatkowaniu CIT lub PIT w ramach wymienionych usług;
  • rozliczanie kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku CIT lub PIT.

Wyjaśnienia opublikowano na stronie: tinyurl.com/podatki-PPP [dostęp: 29.12.2017 r.].