Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Podatek od budynku czy budowli?
2018-01-16, KW

Podatek od budynku czy budowli?

Trybunał Konstytucyjny wydał w grudniu 2017 r. ważny wyrok (SK 48/15) w sprawie podatku od nieruchomości. Orzekł, że uznanie pewnych budynków za budowle i opodatkowanie ich stawką podatku przewidzianą dla budowli jest nieprawidłowe.

Rys. B. Brosz

Sprawa dotyczyła urządzeń w budynkach (np. kontenerów tele­komunikacyjnych, stacji energetycznych, stacji gazowych, oczyszczalni ścieków, silosów), które posiadają fundamenty i dach, lecz mino to były nieprawidłowo uznawane za budowle. Trybunał nie zgodził się z daleko idącą interpretacją przepisów stanowiącą, że skoro ustawodawca nie zastrzegł w definicji budynku, iż nie może on być budowlą (analogiczne zastrzeżenie pojawia się tylko w definicji budowli), to możliwe jest uznanie pewnych budynków za budowle. Trybunał oparł swoje stanowisko na fundamentalnej zasadzie in dubio pro tributario, stanowiącej, że jeśli nie można ustalić jednoznacznej interpretacji, należy dokonać wykładni na korzyść podatnika.