Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Planowanie mniej szczegółowe
2018-06-22, KW

Planowanie mniej szczegółowe

W przyszłym roku mają się zmienić zasady grupowania paragrafów wydatkowych w odniesieniu do planu finansowego jst. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej umożliwi sporządzanie planów finansowych w mniejszej szczegółowości.

W projekcie wskazano grupy paragrafów, których stosowanie ma uprościć i uelastycznić planowanie wydatków oraz ograniczyć liczbę aktualizacji planu. Ewidencja wydatków nadal będzie prowadzona w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf). Rozporządzenie ma być stosowane po raz pierwszy do planowania na rok 2019. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone także w zasadach sporządzania sprawozdania Rb-28S oraz w przepisach rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Projekt opublikowano na stronie: tinyurl.com/RCL-grupy [dostęp:14.06.2018].