Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Nowe terminy składania sprawozdań
2019-01-07, KW

Nowe terminy składania sprawozdań

Trwają prace legislacyjne zmierzające do zmiany niektórych terminów składania sprawozdań budżetowych i sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym.

Proponuje się m.in. przedłużenie terminów składania rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR. Projektowane przepisy mają na celu rozłożenie w czasie realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych obowiązków związanych z procesem planowania i sprawozdawczości. Ponadto w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej zostanie doprecyzowana instrukcja sporządzania sprawo­zdania Rb-35 w zakresie wypełniania pozycji „Część”. Rozporządzenie ma mieć zastosowanie do sprawozdań za 2018 r. lub za cztery kwartały 2018 r.

Podobne zmiany zostaną wprowadzone również w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Nowe regulacje będą dotyczyć rocznych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich.

Projekty rozporządzeń zmieniających opublikowano na: tinyurl.com/RCL-terminy-1 oraz tinyurl.com/RCL-terminy-2 [dostęp: 28.12.2018].