Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Nowe terminy realizacji obowiązków księgowych

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
2020-04-15, KW

Nowe terminy realizacji obowiązków księgowych

Szczególna sytuacja epidemiczna w naszym kraju wymusiła podjęcie działań legislacyjnych, których celem było odroczenie wielu obowiązków związanych z zamknięciem roku oraz sporządzeniem sprawozdań.

Rozporządzenie w tej sprawie, które weszło w życie 31 marca (DzU poz. 570), dało podstawę do przesunięcia terminów realizacji wielu obowiązków księgowych zatrudnionych w jsfp. Na mocy nowych przepisów m.in.:

  • ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, które obowiązuje rozporządzenie z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej, może nastąpić o 60 dni później;
  • o dwa miesiące wydłużono termin sporządzenia sprawo­zdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych oraz bilansu z wykonania budżetu jst;
  • o 60 dni został wydłużony termin sporządzenia sprawo­zdania finansowego jednostki obsługującej organ, któremu podlega placówka, przekazania sprawo­zdania finansowego jednostkom nadrzędnym, przekazania do RIO sprawozdań finansowych jst i skonsolidowanych bilansów jst czy też opublikowania sprawozdań finansowych w BIP-ie;
  • termin zakończenia inwentaryzacji aktywów, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 uor, przedłużono o 90 dni;
  • przedłużono też terminy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań jsfp z zakresu operacji finansowych (zob. kalendarium na s. 6–10).