Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Ministerstwo wyjaśnia
2018-10-04, KW

Ministerstwo wyjaśnia

Ministerstwo Finansów opublikowało uzupełnioną broszurę dotyczącą stosowania rozporządzenia z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej.

Nowe wyjaśnienia (s. 14–15 broszury) dotyczą ewidencji nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych – zarówno zaliczkowych wpłat z tytułu nadwyżki, jak i jej rozliczenia rocznego. W broszurze wskazano też, jak prezentować te kwoty w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu i w informacji dodatkowej. Więcej na: tinyurl.com/ MF-17-09-2017 [dostęp: 13.10.2018].