Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Komornik sądowy nie jest podatnikiem VAT
2019-05-07, KW

Komornik sądowy nie jest podatnikiem VAT

Minister Finansów wydał interpretację ogólną rozstrzygającą, że komornicy sądowi wykonujący czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym nie są podatnikami VAT.

Zasadniczo podatnikiem VAT jest podmiot samodzielnie wykonujący działalność gospodarczą. Tego kryterium nie spełniają natomiast komornicy sądowi w świetle ustawy o VAT i ustawy o kosztach komorniczych. Minister podkreślił, że komornik działa co do zasady na terenie swojego rewiru i nie wolno mu odmówić przyjęcia sprawy, do prowadzenia której jest właściwy. Ponadto od dnia złożenia ślubowania komornika łączy stosunek podległości służbowej z prezesem sądu, przy którym działa, a w razie wyrządzenia szkody przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie komornik nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, ponieważ solidarnie za szkody odpowiada również Skarb Państwa. Komornicy nie wykonują więc samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie – nie posiadają statusu podatnika. Interpretację opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 46).