Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Klasyfikacja budżetowa
2013-02-05, A. Bieniaszewska, B. Wołczak

Klasyfikacja budżetowa

W Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod poz. 1518 opublikowano rozporządzenie z dnia 27 gru­dnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod poz. 1518 opublikowano rozporządzenie z dnia 27 gru­dnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Na mocy zmiany do 31 grudnia 2013 r. obowiązywać będą rozdziały tworzone przez dodanie cyfr: 93 „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych” i 94 „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze”. Na oznaczenie rozdziału składają się: trzycyfrowe oznaczenie działu i dodane do niego odpowiednio numery 93 lub 94.